УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗАКОННОСТІ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ

61200, м. Харків, МСП

вул. Сумська, 64, тел. 700-53-28 

__________________№ _______________

__________________№ _______________

П Р О Т О К О Л  № 8

засідання постійної комісії

                     від 14 квітня 2016 року

                                                      09.30

Всього членів комісії: 8. 

Присутні: Русецький А.А. – голова постійної комісії; Дмитрієв А.А.- заступник голови постійної комісії, Шатохін Є.А. – секретар постійної комісії; члени комісії: Бондаренко Д.В.,  Мацегора Г.М.,  КухарВ.І.ГорлоД.В.       

Відсутні:КаратумановО.Ю.
Запрошені:

Коваленко Віктор Миколайович – перший заступник голови обласної ради.

Бондаренко Ольга Миколаївна – начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.                                 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії обласної ради.

Доповідає: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.

2.Про визначення представників громадськості стосовно рекомендування їх кандидатур до складу поліцейської комісії територіального органу Національної поліції.

Доповідає: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії обласної ради.

Інформує: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:  Шатохін Є.А.,  Мацегора Г.М.  

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити порядок денний засідання постійної комісії обласної ради.

                                                                                                                         Голосували:   «за»              -­­  7 ;

                                            «проти»       -  0;

                                                                                                      «утрим.»     -  0 .

2.СЛУХАЛИ: Про обрання представників громадськості до складу  поліцейської комісії  Головного управління  Національної поліції в Харківській області.

Доповідає: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.                                      

ВИСТУПИЛИ: Русецький А.А.,  Шатохін Є.А.,  Мацегора Г.М. , Кухар В.І.

 

ВИРІШИЛИ:1.Взяти до відома інформацію, що два кандидати відкликали свої заяви, а саме: Кононенко Альберт  Васильович, Борзов  Віктор  Олександрович.

2.Провести голосування стосовно кожного кандидата, який виявив бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області та заява від якого надійшла до обласної ради, з метою визначення двох представників для їх рекомендування для обрання від обласної ради:

Бакумов Олександр Сергійович

                                                         Голосували: «за»              -­­ 0;

                     «проти»      - 0;

                                                                               «утрим.»    - 7.  

Мацегора Геннадій Миколайович.                                                        

                                                        Голосували: «за»                -­­ 6;

                     «проти»       - 0;

                                                                               «утрим.»     - 1.  

Колінько Максим Валерійович                                                           

                                                        Голосували: «за»               -­­ 0;

                     «проти»      - 0;

                                                                               «утрим.»     - 7.

Тітов  Дмитро Миколайович                                                            

                                                         Голосували: «за»               -­­ 0;

                     «проти»       - 0;

                                                                               «утрим.»     - 7.

Коваленко Віктор Миколайович

                                                       Голосували:  «за»               -­­ 7;

                     «проти»      - 0;

                                                                              «утрим.»     - 0.

Кисільов Юрій Леонідович                                                       

                                                       Голосували:  «за»               -­­ 0;

                     «проти»      - 0;

                                                                              «утрим.»     - 7.

2. За результатами голосування  рекомендувати   від профільної постійної комісії для пропонування до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області наступних представників громадськості, які визнані достойними для обрання від обласної ради:

2.1  Коваленка Віктора Миколайовича;

2.2. Мацегору Геннадія Миколайовича.

3.Внести зміни до  проекту рішення обласної ради «Про обрання представників громадськості до поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Харківській області» та ініціювати його внесення на розгляд чергової сесії обласної ради.

4. Оприлюднити на сайті обласної ради повідомлення про результати голосування щодо рекомендування кандидатів до складу поліцейської комісії членами профільної постійної комісії.

                                                                    Голосували: «за»               -  7;

                     «проти»       - 0;

                                                                               «утрим.»     - 0.  

 

                                                    

                                                                 

Голова постійної комісії обласної ради

з правових питань, регуляторної політики,

законності, громадського порядку,

боротьби з корупцією та злочинністю                                       А. Русецький

 

                                                            

Секретар  постійної комісії обласної ради

з правових питань, регуляторної політики,

законності, громадського порядку,

боротьби з корупцією та злочинністю                                        Є. Шатохін

                                                                           

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП