УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗАКОННОСТІ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ

61200, м. Харків, МСП

вул. Сумська, 64, тел. 700-53-28

 

__________________№ _______________

__________________№ _______________

П Р О Т О К О Л  № 15

засідання постійної комісії

від 17 жовтня  2016 року

15.00

Всього членів комісії:8.

Присутні: Русецький А.А. – голова постійної комісії; Дмитрієв А.А.- заступник голови постійної комісії, члени комісії: Бондаренко Д.В., Горло Д.В., Мацегора Г.М., Шатохін Є. А.

Відсутні:  Каратуманов О. Ю.,  Кухар В.І.

Запрошені:

Клименко Сергій Володимирович – керуючий  справами  виконавчого апарату обласної ради;

Бондаренко Ольга Миколаївна – начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради;

Осьмуха Наталія Григорівна – начальник управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату обласної ради.                                 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії обласної ради.

Доповідає: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.

2.Про розгляд кандидатур представників громадськості, які виявили бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області.

Доповідає: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.  

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії обласної ради.

Інформує: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:   Шатохін Є. А. Мацегора Г.М.   

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити порядок денний засідання постійної комісії обласної ради.                                       

Голосували:   «за»             -­­  6 ;

 «проти»      -  0;

 «утрим.»    -  0 .

2.СЛУХАЛИ: Про розгляд кандидатур представників громадськості, які виявили бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області.

Доповідає: Русецький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії обласної ради  з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, депутат обласної ради.                                 

ВИСТУПИЛИ: Русецький Анатолій Анатолійович – проінформував депутатів, що до обласної ради надійшов лист начальника Управління поліції охорони в Харківській області Національної поліції  України Косінова Д.В. від 31 серпня 2016 року № 1533/43/40/01-2016 (вх. від 01.09.2016 
№ 6541/01-43) щодо визначення 2 представників громадськості, які можуть бути включені до  складу територіальної поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області. Він також повідомив, що до обласної ради надійшли  заяви з пропозицією включення особи (кандидата) до складу поліцейської комісії. З метою визначення кандидатур представників громадськості, які виявили бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області, запропонував для обрання представників громадськості, які можуть бути рекомендовані до складу поліцейської комісії, провести голосування стосовно кожного кандидата окремо;

Дмитрієв А.А., Бондаренко Д.В., Горло Д.В.

ВИРІШИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2.Провести голосування стосовно кожного кандидата, який виявив бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області та заява від якого надійшла до обласної ради.                                                  

 1.Лукаш Михайло Сергійович.                                                          

Голосували: «за»              -­­ 6;

 «проти»       - 0;

 «утрим.»     - 0 .  

 2.Сергієв Олександр Сергійович.                                                           

Голосували: «за»             -­­ 6;

 «проти»      - 0;

 «утрим.»   - 0.

3. За результатами голосування профільної постійної комісії до складу поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області визначити наступних представників громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, й вважати їх рекомендованими від обласної ради:

  1.Лукаш Михайло Сергійович.

  2.Сергієв Олександр Сергійович.

4. Направити витяг із протоколу засідання ПК  із результатами голосування щодо рекомендування до складу  поліцейської комісії при Управлінні поліції охорони в Харківській області 2 представників громадськості до Управління поліції охорони в Харківській області  Національної поліції  України.

Голосували: «за»             -­­ 6;

 «проти»      - 0;

 «утрим.»   - 0.

 

Голова постійної комісії обласної ради  

з правових питань, регуляторної політики,

законності, громадського порядку,

боротьби з корупцією та злочинністю                                       А. Русецький

Секретар постійної комісії обласної ради

з правових питань, регуляторної політики,

законності, громадського порядку,

боротьби з корупцією та злочинністю                                   Є. Шатохін

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП