Керівництво апарату

Керівництво апарату

П.І.Б. Посада № кімн. Телефони
ЧЕРНОВ Сергій Іванович голова обласної ради 102 700-40-57
700-07-10
700-53-35 ф.
КОВАЛЕНКО Віктор Миколайович перший заступник голови обласної ради 100 700-53-13
700-53-35 ф.

СКОРОБАГАЧ Володимир Іванович

заступник голови обласної ради 99

700-53-31

700-16-97 ф.

КЛИМЕНКО Сергій Володимирович керуючий справами 113

700-22-99

715-73-49

НЕМИКІНА Людмила Петрівна голова постійної комісії з питань бюджету 119 700-05-54

Управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом

Основні завдання управління:

У сфері з питань діяльності виконавчого апарату:
- координація діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, спрямована на виконання ними основних функцій;

- надання методичної та практичної допомоги іншим структурним підрозділам виконавчого апарату з питань, що віднесено до компетенції управління;
- аналіз та опрацювання пропозицій, висновків, зауважень щодо діяльності виконавчого апарату обласної ради, підвищення ефективності його роботи;
- аналіз оприлюднених у засобах масової інформації матеріалів з питань, що віднесено до компетенції управління, підготовка у разі необхідності відповідних роз'яснень або спростувань;

- координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих управлінню структурних підрозділів та координація діяльності інших структурних підрозділів виконавчого апарату з питань, що віднесено до компетенції управління;

- забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції відповідно до норм антикорупційного законодавства України;

- забезпечення доступу до публічної інформації, відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- організація підготовки проектів розпоряджень голови обласної ради з питань, що віднесено до компетенції управління.
У сфері роботи з персоналом:
- реалізація державної політики у сфері проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та, відповідно, забезпечення ефективності трудового процесу;
- документальне оформлення проходження служби у виконавчому апараті обласної ради;
- здійснення контролю за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;
- здійснення заходів щодо забезпечення навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату обласної ради;
- документальне оформлення вступу на службу до органу місцевого самоврядування, її проходження та припинення;
- внесення пропозицій з питань удосконалення роботи з персоналом та кадрового менеджменту;
- здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи керівництва апарату з питань управління персоналом;
- забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
- забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

У сфері діяльності керівництва апарату:
- організація робочого часу голови обласної ради та його заступників, опрацювання їх робочих планів;

- координація та забезпечення проведення нарад за участю голови обласної ради (заступників голови обласної ради), зустрічей та поїздок (у тому числі закордонних) голови обласної ради та його заступників;

- опрацювання кореспонденції, що надходить на ім’я голови обласної ради, його заступників;

- організація зв’язків голови обласної ради з депутатами Верховної Ради України, органами державної влади, громадськістю, засобами масової інформації, іноземними, громадськими організаціями та асоціаціями;
- здійснення контролю за виконанням доручень голови обласної ради, його заступників;
- підготовка матеріалів для голови обласної ради (заступників голови обласної ради) до нарад; підготовка відповідних доручень.

У сфері зв’язків із громадськістю та ЗМІ:
- розробка та впровадження інформаційної політики обласної ради:
· забезпечення інформаційної відкритості обласної ради;
· своєчасне оприлюднення результатів діяльності, рішень обласної ради;
· організація висвітлення діяльності ради у засобах масової комунікації;
· підготовка пропозицій голові обласної ради щодо інформаційної політики обласної ради;
- сприяння підвищенню довіри суспільства голові обласної ради та депутатському корпусу;
- офіційне оприлюднення документів ради;
- забезпечення зв’язків із ЗМІ шляхом постійного контакту із ЗМІ та організація й проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей голови обласної ради та його заступників з представниками засобів масової комунікації, підготовка відповідних матеріалів для цих заходів;
- організація та обслуговування форумів, круглих столів, виставок, ярмарків, презентацій, громадських слухань та інших іміджевих заходів за участю голови обласної ради та його заступників, їх візуальне супроводження;
- курування ЗМІ, засновником або співзасновником яких є обласна рада, розробка та впровадження основних стандартів щодо висвітлення діяльності обласної ради у таких ЗМІ;
- обслуговування сайту обласної ради, забезпечення його постійного та своєчасного наповнення.

У сфері програмно-комп’ютерного забезпечення:

- координація діяльності структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради щодо створення, ведення та використання інформаційних ресурсів в межах інформаційно-телекомунікаційної системи обласної ради (далі – ІТС) з метою забезпечення обласної ради та її виконавчого апарату необхідною інформацією;
- взаємодія з органами місцевого самоврядування області щодо створення необхідних інформаційних ресурсів у електронній формі з метою забезпечення обласної ради та її виконавчого апарату необхідною інформацією;
- реалізація комплексу заходів щодо участі у реалізації державної інформаційної політики у сфері створення, використання та оновлення державних інформаційних ресурсів та у сфері технічного захисту інформації в ІТС, а саме:
- забезпечення захисту несекретної інформації, вимоги до захисту якої встановлено законом, у тому числі інформації, що містить персональні дані, шляхом впровадження систем захисту від несанкціонованого доступу;
- перевірка наявності ліцензійного програмного забезпечення;
- впровадження електронного документообігу в обласній раді;
- формування інформаційної структури системи електронного документообігу в обласній раді, підтримка її в актуальному стані;
- здійснення координації та контролю за створенням і функціонуванням ІТС та її підсистем;
- забезпечення антивірусного захисту;
- підготовка пропозицій щодо користування, у тому числі на умовах оренди, засобами зв’язку та каналами передачі даних.

У сфері роботи із зверненнями громадян:

- забезпечення реалізації державної політики щодо роботи із зверненнями громадян у обласній раді, взаємодія з постійними комісіями обласної ради, органами місцевого самоврядування, обласною та районними державними адміністраціями, державними підприємствами і, разом з відповідними структурними підрозділами апарату обласної ради, узагальнення практичних навичок роботи зі зверненнями громадян, внесення пропозицій голові обласної ради щодо її вдосконалення;
- забезпечення здійснення своєчасного розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до обласної ради поштою або на особистих прийомах;
- забезпечення ведення реєстрації та обліку звернень громадян, запитів на інформацію, петицій згідно з установленою звітно-обліковою документацією;
- здійснення разом із відділом патронатної служби управління належної організації особистих прийомів громадян головою обласної ради та його заступниками згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови обласної ради;
- забезпечення систематичного аналізу звернень громадян, причин, що стали підставою для скарг та заяв;
- здійснення попереднього розгляду письмових пропозицій, заяв, скарг, електронних звернень громадян та петицій, відпрацювання питань, пов’язаних з ними з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату. 

 


Управління з питань діяльності виконавчого апарату та роботи з персоналом

Прізвище, ім`я, по батькові

Посада № кімн. Телефони міські

КОЛІНЬКО Максим Валерійович

начальник управління 117

700-47-70

Відділ патронатної служби

ПЄШКОВ Павло Сергійович

начальник відділу, радник голови обласної ради 96 700-53-05

БРЕДКІНА Ірина Костянтинівна

помічник першого заступника голови обласної ради 109 700-53-20

КАСЮТІНА Наталія Олексіївна

заступник начальника відділу, помічник заступника голови обласної ради 97 700-34-18

ЖОРОВА Наталія Василівна

головний спеціаліст 101 700-40-57
700-07-10

БОНДАР Ірина Анатоліївна

головний спеціаліст 101 700-40-57
700-07-10

Відділ кадрової роботи та нагород

СІНЕЛЬНІК Олександр Петрович

заступник начальника управління, начальник відділу 111

700-09-19

715-72-51 ф.

ЖЕЛЄЗНЯК Ірина Миколаївна

заступник начальника відділу 111 700-09-19
700-26-59

Відділ по роботі з громадськістю та ЗМІ

ДЯГІЛЕВ Володимир Миколайович

заступник начальника управління, начальник відділу 96 700-53-05

ВЕРБОВА Наталія Анатоліївна

заступник начальника відділу 96

715-73-63

БІЛЯЄВА Поліна Едуардівна

головний спеціаліст 96 715-73-63

ЖИЛА Наталія Володимирівна

головний спеціаліст 96

715-73-63

Відділ по роботі із зверненнями громадян

КУДІНА Дар’я В’ячеславівна

начальник відділу 32

700-14-50

715-73-46

БЄЛКО Оксана Олексіївна

головний спеціаліст 33 700-53-11

ВЕГЕРА Олена Олексіївна

головний спеціаліст 94 715-72-28

 

Управління з організаційних питань діяльності ради

 

 

сновні завдання управління:

У сфері забезпечення діяльності постійних комісій та фракцій:
- забезпечення взаємодії постійних комісій ради та надання організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, їх оформленні;
- організація проведення пленарних засідань ради, засідань постійних комісій обласної ради;
- здійснення організаційно-методичного забезпечення роботи зареєстрованих у раді депутатських фракцій і груп;
- спільно з юридичним відділом приведення у відповідність із чинним законодавством проектів рішень обласної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій та інформування керівництва обласної ради та депутатів обласної ради про підсумки цієї роботи;
- допомога у здійсненні прийому громадян головами постійних комісій;
- облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами при обговоренні проектів рішень ради на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій ради, а також пропозицій і зауважень до проектів рішень, внесених для обговорення;
- забезпечення підготовки розпоряджень голови ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;
- забезпечення контролю за виконанням рекомендацій та висновків постійних комісій (в межах компетенції відділу з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій), надання керівництву ради інформації про стан цієї роботи;
- опрацювання та підготовка проектів планів роботи ради, аналітичних та довідкових матеріалів про їх виконання на підставі доручень голови ради та його заступників, пропозицій постійних комісій, депутатів ради, обласної державної адміністрації;
- здійснення аналізу виконання рішень обласної ради, підготовка відповідних аналітичних матеріалів;
- надання допомоги депутатам обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень в раді, в інших органах місцевого самоврядування відповідно до закріплення депутатів за районами та містами області;
- забезпечення депутатів документами, у тому числі рішеннями обласної ради, довідково-інформаційними, іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад";
- підготовка довідників про діяльність депутатів обласної ради, депутатських груп та фракції, графіків засідань постійних комісій;
- складання плану підготовки сесії обласної ради;
- надання депутатам обласної ради, управлінням, відділам та службам обласної державної адміністрації консультаційної допомоги;
- сприяння в організації та проведенні нарад, семінарів, інших форм навчання для депутатів, голів постійних комісій, разом з іншими відділами виконавчого апарату обласної ради;
- за необхідності, надання депутатам обласної ради інформації про заходи, свята та сесії, які плануються у закріплених за ними районах та містах області.

У сфері документального забезпечення та контролю:
- ведення загального діловодства у виконавчому апараті обласної ради;
- опрацювання розглянутих керівництвом обласної ради документів, розмноження їх у необхідній кількості та передача за призначенням для виконання;
- приймання, облік (реєстрація), друкування та зберігання документів з грифом «Для службового користування» та здійснення контролю за їх проходженням;
- ведення обліково-довідкової картотеки службової кореспонденції, а також реєстрація журналів по обліку окремих видів службових документів;
- реєстрація, облік та видача договорів щодо міжбюджетних трансфертів;
- реєстрація, облік, використання та контроль за своєчасним поверненням довіреностей, виданих обласною радою виконавцям доручень обласної ради;
- здійснення обліку і контролю за використанням та зберіганням бланків обласної ради;
- здійснення оперативно-технічного контролю за дотриманням установлених строків виконання приписів, що містяться у: законах України, актах Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади; рішеннях обласної ради; розпорядженнях і дорученнях голови обласної ради; резолюціях керівництва обласної ради (де встановлені конкретні терміни виконання); зверненнях і запитах народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
- інформування керівництва обласної ради про стан виконання контрольних документів структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради;
- оформлення, систематизація та подальше зберігання актів обласної ради;
- друкування з магнітних носіїв стенограм пленарних засідань сесій обласної ради;
- оформлення, реєстрація, облік та збереження протягом встановленого терміну протоколів пленарних засідань обласної ради, рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради;
- складання та погодження зведеної номенклатури справ обласної ради;
- підготовка документів для внесення їх до Національного архівного фонду та надання відомостей про їх кількість за встановленою формою до Державного архіву Харківської області;
- підготовка та надання інформації за встановленою формою Державному архіву Харківської області про кількість документів, підготовлених для внесення до Національного архівного фонду;
- видавання документів у тимчасове користування за межі архіву обласної ради;
- методичне коригування організації діловодства в структурних підрозділах обласної ради;
- здійснення контролю за належним користуванням документами в обласній раді, надання довідок, інформацій з питань діловодства щодо контролю за строками виконання службових документів;
- ведення обліку і видача бланків суворої звітності, здійснення контролю за надійністю їх зберігання та використанням за призначенням, своєчасністю замовлення для поповнення їх запасу;
- редагування документів для висвітлення діяльності ради, голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради у засобах масової інформації;
- забезпечення належної підготовки документів (редакторська правка) за підписом голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, що надсилаються до владних інституцій, розпоряджень та рішень ради, окремих друкованих матеріалів для видання.

У сфері організаційної роботи:
- забезпечує взаємодію зі структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради, органами місцевого самоврядування області, відділами та управліннями облдержадміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями, об`єднаннями громадян;
- забезпечує взаємодію виконавчого апарату обласної ради з Верховною Радою України через управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України;
- забезпечує організаційну роботу щодо участі керівництва обласної ради у селекторних нарадах, що проводяться обласною державною адміністрацією та центральними органами виконавчої влади;
- узагальнює матеріали, інформації, довідки та готує план основних заходів обласної ради на тиждень;
- здійснює облік та оновлення даних щодо кількості та складу органів місцевого самоврядування області;
- здійснює організаційне забезпечення діяльності ради, підготовки заходів, що проводяться обласною радою та її виконавчим апаратом за участю депутатського корпусу, представників органів місцевого самоврядування області (семінарів, нарад, зустрічей, “Круглих столів”, громадських слухань тощо);
- сприяє організації підготовки та проведення зборів та заходів Асоціацій органів місцевого самоврядування, членом якої є Харківська обласна рада.

Управління з організаційних питань діяльності ради

Прізвище, ім`я, по батькові

Посада № кімн. Телефони

БОНДАРЕНКО Ольга Миколаївна

начальник управління 114 700-53-10
715-73-00 ф.

Відділ з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій

САЛЮКОВА Світлана Іванівна

заступник начальника управління, начальник відділу 24 700-53-02
715-73-48

ВІНІЧЕНКО Юліана Олександрівна

заступник начальника відділу

25 700-53-07
715-72-20

БОРОВИК Ірина Іванівна

головний спеціаліст 20 700-53-09
715-72-32

БОНДАРЧИК Лариса Сергіївна

головний спеціаліст 25 700-53-29
715-72-20

КАНІЩЕВА Світлана Федорівна

головний спеціаліст 26 700-53-28

ШЕРЕМЕТ Алла Федорівна

головний спеціаліст 26 700-53-32

СТОРОЖЕНКО Марина Володимирівна

головний спеціаліст 19 715-72-62

ЯКОВЕНКО Олена Валеріївна

головний спеціаліст 19 700-53-16

Відділ документообігу та контролю

ФЕДОТОВА Марина Миколаївна

начальник відділу 94 700-53-23 ф.
715-72-28
700-53-33

РИКОВА Світлана Володимирівна

заступник начальника відділу 94 715-72-28

ЗАЛЕВСЬКА Ірина Анатоліївна

заступник начальника відділу 125а 700-53-04

БУДКО Олена Олексіївна

головний спеціаліст 125а 715-72-41

ШАХОВА Юлія Віталіївна

головний спеціаліст 33 700-53-11

ТАРАСОВА Анастасія Євгеніївна

головний спеціаліст 94 715-72-28

КОЛОДЯЖНА Анна Віталіївна

головний спеціаліст 40 715-72-13

Організаційний відділ

ХАРЕЧКО Сергій Микитович

начальник відділу 108 715-72-87

АНДРІЄВСЬКА Ірина Геннадіївна

головний спеціаліст 108 700-24-13

КОЛОДКІНА Вікторія Миколаївна

головний спеціаліст 40 700-53-14

 

Управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зв’язків

 

Основні завдання управління:

З питань взаємодії з органами місцевого самоврядування та моніторингу реформ:
- взаємодіє та надає організаційну, інформаційну та методичної допомогу територіальним громадам, місцевим органам виконавчої влади, органам та посадовим особам місцевого самоврядування в сфері соціально-економічного розвитку громад та реформуванню місцевого самоврядування;
- здійснює моніторинг та підготовку відповідних аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань розвитку громад, реалізації державної та регіональної політики у питаннях розвитку територій, децентралізації влади;
- надає інформаційну та методичну допомогу територіальним громадам в питаннях організації співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад;
- вивчає, узагальнює та розповсюджує місцевий, регіональний та міжнародний досвід кращих практик місцевого самоврядування та самоврядних структур;
- сприяє розвитку місцевих громад шляхом надання інформаційної та методичної допомоги у залученні додаткових фінансових ресурсів, не заборонених чинним законодавством України, розробці та впровадженню програм та проектів, спрямованих на розвиток і посилення спроможності територіальних громад;
- сприяє активізації участі громадськості у розв’язанні актуальних проблем місцевого самоврядування;
- бере участь у організації та проведенні форумів, семінарів, навчань та тренінгів для представників територіальних громад;
- здійснює вивчення місцевого та регіонального досвіду діяльності самоврядних структур, надання методичної допомоги радам, їх органам, посадовим особам та депутатам щодо виконання визначених чинним законодавством повноважень. Підготовка відповідних інформаційно- методичних матеріалів;

У сфері розвитку територіальних громад, інвестицій та проектного менеджменту:
- сприяє територіальним громадам сіл, селищ, міст та об’єднаним територіальним громадам на території Харківської області у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й створює умови для підвищення активності громад;
- надає організаційну, інформаційну та методичну допомогу територіальним громадам, місцевим органам виконавчої влади, органам та посадовим особам місцевого самоврядування в розробці стратегій розвитку громад, програм соціально-економічного розвитку, інших проектів та програм, спрямованих на соціальний та культурний розвиток;
- сприяє розвитку місцевого самоврядування через підтримку громадських ініціатив, залучення інвестицій в економіку територіальних громад;
- здійснює інформаційно-методичну допомогу територіальним громадам, органам виконавчої влади, органам та посадовим особам місцевого самоврядування щодо пошуку потенційних міжнародних донорів, участь у підготовці проектних пропозицій для залучення міжнародних грантів та інших ресурсів міжнародних інституцій, не заборонених чинним законодавством;
- сприяє розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, організаціями системи ООН в питаннях залучення та використання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
- забезпечує проведення конкурсів, започаткованих обласною радою, та участь у конкурсах, що проводяться всеукраїнськими, регіональними та міжнародними фондами;
- здійснює облік та моніторинг виконання обласних програм, затверджених рішеннями обласної ради, а також надання методичної допомоги місцевим радам з цих питань;

У сфері міжнародних зв’язків та презентаційної роботи:
- здійснює протокольне забезпечення перебування в області глав парламентів, інших високопосадових осіб України, представників іноземних держав та міжнародних організацій, офіційних делегацій адміністративно- територіальних утворень іноземних держав;
- взаємодіє з дипломатичними установами, акредитованими в Україні, офіційними представництвами іноземних держав, розташованих на території України та Харківської області;
- здійснює протокольне забезпечення діяльності голови та заступників голови обласної ради в заходах за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій;
- здійснює організаційне забезпечення візитів офіційних делегацій обласної ради до іноземних держав;
- здійснює організаційне забезпечення участі керівництва обласної ради у міжнародних заходах, які проводяться в Харківській області та інших регіонах України, за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, та офіційних іноземних делегацій;
- сприяє розвитку співробітництва з міжнародними організаціями, організаціями системи ООН тощо, в тому числі з питань залучення та використання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
- здійснює підготовку пропозицій, угод та меморандумів щодо участі Харківської області у міжнародному та міжмуніципальному співробітництву, здійснення моніторингу;
- здійснює моніторинг та підготовку пропозицій щодо участі обласної ради в заходах, які проводяться міжнародними організаціями, фондами, консульствами та іншими установами;
- сприяє організації підготовки та проведенню заходів Центру розвитку місцевого самоврядування Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, членом якої є Харківська обласна рада, та інших міжнародних та міжрегіональних заходів, пов’язаних із діяльністю Асоціації;
- сприяє розвитку міжрегіонального, транскордонного і прикордонного співробітництва регіону;
- здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради у частині міжнародного, міжрегіонального, транскордонного співробітництва області;
- забезпечує взаємодію з районами та містами області щодо участі органів місцевого самоврядування та територіальних громад області у проектах міжнародної технічної допомоги (МТД), моніторить їхню участь;
- готує щорічні звіти (щомісячні, щоквартальні, за потреби), які стосуються участі обласної ради в заходах міжнародного, міжрегіонального, транскордонного характеру.

 

Управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зв’язків

Прізвище, ім`я, по батькові

Посада № кімн. Телефони

КУЛИК Олена Григорівна

начальник управління 107 700-53-21

Відділ взаємодії з органами місцевого самоврядування та моніторингу реформ

КОВАЛЬОВА Ірина Олексіївна

заступник начальника управління, начальник відділу 121 705-19-88

ГУНБІНА Олена Володимирівна

заступник начальника відділу 121 700-31-80

ШИЯН Олег Вадимович

головний спеціаліст 120 700-53-08

Відділ розвитку територіальних громад, інвестицій та проектного менеджменту

МОРОЗ Олена Василівна

заступник начальника управління, начальник відділу 120 715-72-64

Відділ міжнародних зв’язків та презентаційної роботи

ЗОРЧЕНКО Наталія Володимирівна

начальник відділу 155 700-31-28

АНТОНЮК Ольга Олександрівна

головний спеціаліст 155 700-53-34

Управління з фінансово-економічних питань

Основні завдання управління:

У сфері внутрішнього контролю та аудиту: забезпечення внутрішнього фінансового контролю та проведення аудиту структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, обласних комунальних підприємств, установ та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – об'єкти контролю). Внутрішній фінансовий контроль та аудит здійснюється як система заходів, спрямованих на забезпечення голови обласної ради, Харківської обласної ради достовірною інформацією про використання об'єктами контролю фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхилень, що перешкоджають законному та ефективному використанню комунального майна та коштів.
Здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту проводиться у формі перевірок, оцінки, моніторингу, дослідження (далі – контрольні заходи) на підставі доручень чи розпоряджень голови обласної ради, рішень Харківської обласної ради. Управління діє в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області в особі Харківської обласної ради, здійснює оперативний контроль та не підміняє контрольних функцій будь-яких державних органів.
Відповідно до покладених завдань в сфері внутрішнього контролю та аудиту управління:
- здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами до обласної ради на затвердження річного фінансового плану; - надає пропозиції щодо затвердження зазначених фінансових планів заступниками голови Харківської обласної ради (за розподілом);
- проводить моніторинг та контроль щоквартального звітування об’єктами контролю щодо виконання показників фінансових планів та щоквартальний узагальнений аналіз виконання показників фінансових планів об’єктів контролю;
- організовує збір бухгалтерської та статистичної звітності від обласних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та здійснює її узагальнення;
- проводить за дорученням голови обласної ради аналіз проектів рішень, розпоряджень, наказів та інших документів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів та майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, для забезпечення їхнього цільового та ефективного використання;
- проводить моніторинг та аналіз наданої об’єктами контролю інформації, встановлює фактори ризикової фінансово-господарської діяльності, на підставі проведеного ризикоорієнтовного аналізу планує діяльність із проведення контрольних заходів на об’єктах контролю;
- розробляє та подає голові обласної ради на розгляд та затвердження плани проведення контрольних заходів, пропозиції щодо внесення змін до затверджених планів, із наданням відповідного обґрунтування, та готує відповідні проекти розпоряджень;
- готує пропозиції та обґрунтування щодо проведення контрольних заходів, не передбачених затвердженим планом (позапланових), та готує відповідний проект розпорядження голови обласної ради;
- готує та подає голові обласної ради на розгляд та затвердження програму проведення контрольного заходу з врахуванням встановлених попереднім аналізом факторів ризику;
- планує, організовує та проводить за дорученням голови обласної ради контрольні заходи, готує передбачені вимогами нормативно-правових документів для кожного з різновидів контрольного заходу документалізовані результати (звіти, акти тощо), готує висновки та рекомендації за результатами контрольних заходів, а також проводить моніторинг урахування об’єктами контролю наданих рекомендацій;
- проводить у межах своїх повноважень контрольні заходи, спрямовані на дослідження:
- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у статутах, стратегічних та річних планах;
- ефективності планування і виконання бюджетних програм, результатів їх виконання;
- ефективності і раціональності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- якості надання адміністративних послуг, виконання контрольно-наглядових функцій та завдань, визначених актами законодавства;
- стану збереження активів та інформації;
- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань об’єктів контролю;
- взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єктами контролю, з питань проведення внутрішнього контролю та аудиту;
- подає на розгляд голові обласної ради акти перевірок, аудиторські звіти і рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень;
- звітує про результати діяльності перед головою обласної ради в терміни та порядку, визначені чинним законодавством;
- аналізує результати проведених контрольних заходів, узагальнює і поширює позитивний досвід;
- складає та веде базу, яка містить дані щодо об'єктів внутрішнього аудиту;
- формує справи внутрішнього аудиту згідно зі встановленим порядком;
- після закінчення внутрішнього аудиту забезпечує обов'язкове збереження у справах відповідного відділу робочих та офіційних документів внутрішнього аудиту згідно зі встановленим порядком;
- ініціює в межах своїх повноважень вжиття заходів реагування до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і керівників об’єктів контролю, які вчинили бюджетні та інші правопорушення, порушує питання про притягнення до відповідальності, передбаченої законодавством, посадових осіб, винних у порушенні встановленого порядку використання бюджетних коштів, фінансової дисципліни та інших порушень, відповідальність за вчинення яких передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

У сфері бухгалтерського обліку:
- ведення бухгалтерського обліку по виконанню бюджетного
фінансування виконавчого апарату обласної ради;
- складання і надання Головному управлінню Державної казначейської служби України у Харківській області, органам Державної фіскальної служби та іншим установам в установлені строки періодичної, квартальної, річної звітності про використання коштів на утримання виконавчого апарату обласної ради;
- здійснення, в межах своєї компетенції, контролю за виконанням актів законодавства України з питань бухгалтерського обліку, своєчасного і якісного обліку коштів і оплати праці працівникам виконавчого апарату;
- здійснення обліку товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та
швидкозношуваних предметів; організація та участь у проведенні
інвентаризації, переоцінці та індексації основних засобів і матеріальних
цінностей;
- ведення обліку основних засобів та забезпечення своєчасного нарахування зносу на основні засоби;
- ведення обліку розрахункових рахунків;
- здійснення розрахунків з організаціями та фізичними особами за поставлені товари, наданні послуги або виконані роботи, пов'язані із забезпеченням діяльності обласної ради;
- участь у складанні кошторису та штатного розпису виконавчого апарату обласної ради;
- здійснення розрахунків із органами Державної фіскальної служби та органами соціального страхування;
- складання періодичної статистичної звітності, звітності до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області, до Державної фіскальної служби та органів соціального страхування;
- забезпечення виконання положень Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", інших законів України, указів та розпоряджень Президента України, нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби України;
- здійснення заходів по забезпеченню належного обліку майна, що належить обласній раді, встановлення належного контролю за своєчасним відображенням операцій по списанню використаних матеріалів, обладнання тощо.

У сфері матеріально-технічного забезпечення:
- організація належного матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, голови обласної ради, його заступників, працівників виконавчого апарату обласної ради шляхом:
- обладнання та підтримки в задовільному технічному стані службових приміщень, кабінетів, залів для проведення в них пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, прес-конференцій тощо;
- обладнання службових приміщень та кабінетів телефонним зв'язком, системою оперативного зв'язку;
- забезпечення технічного нагляду за роботою системи телефонного зв'язку місцевого та урядового призначення;
- придбання, зберігання, видачі та обліку матеріальних цінностей, канцелярського приладдя, складання і надання звітів про їх рух і залишки, складання актів на їх списання;
- здійснення господарсько-технічних заходів щодо придбання та систематичного оновлення офісної техніки;
- обладнання робочих місць керівництва та працівників виконавчого апарату обласної ради, голів постійних комісій;
- організація та забезпечення безперебійної роботи щодо комп'ютерного набору та тиражування службових документів обласної ради (розпоряджень голови обласної ради, виступів та доповідей, матеріалів пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, службового листування тощо);
- координація забезпечення поточного ремонту службових приміщень обласної ради, теплового господарства, електроенергетичної системи, засобів телефонного та внутрішнього зв'язку, системи урядового зв'язку, контролю за дотриманням правил охорони праці та протипожежного захисту;
- забезпечення виготовлення печаток, штампів, бланків службових посвідчень для депутатів обласної ради, їх помічників, працівників виконавчого апарату обласної ради, значків для депутатів обласної ради;
- здійснення роботи щодо підготовки укладення договорів на придбання матеріальних цінностей, канцелярських товарів, виготовлення бюлетенів, обслуговування і ремонт офісної техніки, переобладнання мереж телефонного зв'язку місцевого та урядового значення;
- організація та забезпечення проведення засідань тендерного комітету виконавчого апарату обласної ради, взяття участі у його роботі щодо публічних закупівель;
- здійснення відповідального зберігання матеріальних цінностей на підставі укладених договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність із працівниками відділу, як матеріально-відповідальними особами.

 

Управління з фінансово-економічних питань

Прізвище, ім`я, по батькові

Посада № кімн. Телефони

КОВАЛЬОВА Олена Михайлівна

начальник управління 122 700-53-19

Відділ з економічних питань та внутрішнього контролю

ЖУПІЙ Олена Олександрівна

заступник начальника управління, начальник відділу 165 700-20-08

МАЙСТРЕНКО Вікторія Миколаївна

головний спеціаліст 165 715-73-32

Відділ програмно-технічного забезпечення

МІТІЧКІН Костянтин Анатолійович

начальник відділу 195 700-53-22

ХМЕЛИК Сергій Борисович

головний спеціаліст 195 700-53-22

Відділ матеріально-технічного забезпечення

СВІШЕВСЬКА Лідія Анатоліївна

начальник відділу 161 700-53-26

ДУБІНІНА Ольга Олексіївна

головний спеціаліст 161 715-73-77

Управління з питань комунальної власності

 

Основні завдання управління:

У сфері обліку майна та управління об’єктами спільної власності:

- здійснює облік договорів оренди цілісних майнових комплексів, нерухомого та індивідуально визначеного майна, укладених або погоджених обласною радою;
- готує проекти рішень обласної ради про: надання пільг по сплаті орендної плати, ліквідацію обласних комунальних підприємств, цілісні майнові комплекси яких передані в оренду; передачу в оренду, управління та під заставу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- забезпечує в установленому обласною радою порядку підготовку необхідних документів щодо передання в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та забезпечує виконання відповідних рішень обласної ради;
- забезпечує підготовку необхідних документів щодо надання дозволів орендарям на проведення капітального ремонту або реконструкції об’єктів оренди;
- забезпечує в установленому обласною радою порядку укладання договорів оренди, застави, управління щодо майна, яке є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- забезпечує підготовку необхідних документів для затвердження головою обласної ради висновків про вартість майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що передається в оренду;
- здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів (у тому числі за принципом аукціону) на право оренди майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює організаційні заходи щодо створення комісій для проведення інвентаризації майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з метою передачі в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств або їх структурних підрозділів, подовження орендних відносин та їх припинення;
- здійснює в установленому порядку контроль за своєчасним наданням інформації про нарахування та перерахування орендної плати за договорами оренди майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, де орендодавцями виступають обласні комунальні підприємства (заклади, установи);
- надає оперативну інформацію щодо надходження коштів від передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює прогнозні розрахунки щодо надходження коштів до обласного бюджету від використання майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та передано в оренду;
- готує проекти рішень обласної ради про затвердження переліків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації шляхом продажу за конкурсом, на аукціоні, або викупу, а також стосовно здійснення організаційних заходів щодо реалізації відповідних рішень обласної ради;
- забезпечує в установленому обласною радою порядку підготовку необхідних документів щодо приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області згідно із затвердженим обласною радою переліком;
- забезпечує укладання договорів купівлі-продажу майна згідно із встановленим порядком;
- здійснює організаційні заходи щодо створення комісій для проведення інвентаризації майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з метою приватизації цілісних майнових комплексів комунальних підприємств або їх структурних підрозділів;
- здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів з продажу та конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечує створення конкурсних комісій із цих питань;
- здійснює організаційні заходи щодо проведення аукціону з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни;
- здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, уповноважених здійснювати незалежну оцінку майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з метою передачі в оренду та приватизації;
- забезпечує підготовку необхідних документів для затвердження головою обласної ради висновків про вартість майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що приватизується;
- здійснює контроль за належним і своєчасним виконанням покупцями об’єктів, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, умов договорів купівлі-продажу, здійснює підготовку матеріалів для погодження обласною радою подальшого відчуження об’єктів або внесення змін до договорів купівлі-продажу;
- здійснює прогнозні розрахунки щодо надходження коштів до обласного бюджету від відчуження об’єктів, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- здійснює облік майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, договорів оперативного управління та господарського відання;
- забезпечує укладання договорів із обласними комунальними підприємствами, установами та закладами про закріплення за ними майна на праві господарського відання, оперативного управління та додаткових угод до них, ведення реєстру договорів;
- забезпечує організаційні заходи щодо контролю за ефективністю використання та збереженням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, переданого в господарське відання або оперативне управління;
- забезпечує підготовку необхідних документів щодо надання обласною радою дозволів на списання майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, а також майна, переданого в оренду;
- забезпечує підготовку необхідних документів щодо передачі з балансу на баланс основних фондів підприємств, установ, закладів у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- готує проекти рішень обласної ради з питань обліку, руху, списання, приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- готує щоквартальну аналітичну інформацію щодо ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- проводить перевірки виконання орендарями договорів оренди, стану та ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, переданих в оренду у складі цілісних майнових комплексів.

У сфері роботи з керівниками суб’єктів спільної власності та майнових відносин:

- готує проекти трудових договорів у формі контракту з керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів та вищих навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – контракт), та додаткових угод до них;
- проводить конкурсний відбір кандидатів на посаду керівника закладів культури;
- здійснює погодження проектів контрактів та додаткових угод до них із відповідними посадовими особами обласної ради;
- веде реєстр контрактів, укладених із керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів та навчальних закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та додаткових угод до них;
- здійснює реєстрацію контрактів, укладених із керівниками, та додаткових угод до них;
- зберігає примірники контрактів та додаткових угод до них;
- проводить перевірки стану та ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, виконання керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів та навчальних закладів умов контракту, ведення кадрової роботи обласними комунальними підприємствами, установами, закладами;
- готує матеріали та проекти погоджень голови обласної ради, що стосуються трудових відносин із керівниками обласних комунальних закладів галузі освіти;
- готує проекти рішень обласної ради, що стосуються трудових відносин із керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів та вищих навчальних закладів, забезпечення виконання цих рішень обласної ради;
- представляє інтереси обласної ради у питаннях, що стосуються контрактів із керівниками обласних комунальних підприємств;
- здійснює необхідні заходи щодо затвердження обласною радою статутів (положень) обласних комунальних підприємств, установ, закладів, а також внесення до них змін;
- здійснює контроль за обов’язковим наданням обласними комунальними підприємствами, установами, закладами: до обласної ради на затвердження – кадрового резерву на посаду керівника; до обласної ради на погодження – графіку відпусток та відряджень керівника, облікової політики підприємства, установи, закладу, а також звітів керівників про виконання умов контракту;
- веде перелік суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- готує проекти рішень обласної ради щодо внесення відповідних змін до переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- забезпечує розгляд питань щодо припинення підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, шляхом ліквідації, у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, забезпечу підготовку проектів рішень обласної ради із зазначених питань;
- забезпечує підготовку проектів рішень обласної ради щодо передачі майна у власність суб’єктам інших форм власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області, передачі під заставу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, і забезпечує виконання цих рішень обласної ради;
- організовує роботу з виконання відповідних рішень ради щодо створення комісій з приймання-передачі об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, бере участь у їх роботі;
- забезпечує організаційні заходи щодо контролю за ефективністю використання та збереженням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Управління з питань комунальної власності

Прізвище, ім`я, по батькові

Посада № кімн. Телефони

БУР'ЯНОВА Марина Петрівна

начальник управління 105 700-53-30

Відділ управління об’єктами спільної власності

ГЕРШАННІК Наталя Володимирівна

начальник відділу 175 705-32-50

НОВИЦЬКА Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст 175 700-07-44

Відділ по роботі з керівниками суб’єктів спільної власності, обліку майна та майнових відносин

ПОТОПАЛЬСЬКА Ірина Євгеніївна

заступник начальника управління, начальник відділу 106 705-32-88

БЕЛЕВСЬКА Аліса Вадимівна

головний спеціаліст 106 715-72-61

РИЖКОВА Вікторія Валеріївна

головний спеціаліст 106 715-72-61

СОЛОМІНА Дарина Сергіївна

головний спеціаліст 106 705-19-83

Відділ аналізу роботи суб’єктів спільної власності

 ПЕРЕСАДА Наталія Миколаївна начальник відділу  39 715-72-84 

Відділ з питань природокористування та земельних відносин

 КРЮЧКОВ Ілля Миколайович  заступник начальника управління, начальник відділу  90  700-53-27

Юридичний відділ

Основні завдання:

У сфері правового забезпечення діяльності обласної ради:
- Забезпечує в обласній раді та її виконавчому апараті правильне застосування положень законів України та інших нормативно-правових актів, інформує голову обласної ради про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих із порушенням законодавства.
- Здійснює відповідно до Регламенту обласної ради правову експертизу проектів рішень обласної ради та проектів розпоряджень голови обласної ради. У разі виявлення невідповідності проекту рішення ради, проекту розпорядження голови ради вимогам законодавства подає розробнику проекту рішення або розпорядження вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
- Проводить разом із структурними підрозділами виконавчого апарату ради (згідно з їх компетенцією) роботу з перегляду рішень обласної ради та розпоряджень голови ради з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
- Інформує голову обласної ради про необхідність вжиття заходів для внесення змін до рішень обласної ради та розпоряджень голови ради, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
- Готує за дорученням голови обласної ради згідно з Регламентом обласної ради проекти рішень обласної ради, бере участь у доопрацюванні проектів рішень обласної ради після їх розгляду в постійних комісіях, засіданнях президії (у разі її створення).
- Дає правову оцінку проектам договорів (контрактів), стороною яких виступає обласна рада.
- Надає правову допомогу постійним комісіям ради в підготовці проектів висновків і рекомендацій.
- Надає методичну допомогу у разі необхідності органам місцевого самоврядування та працівникам виконавчого апарату обласної ради з правових питань.
- Забезпечує зберігання та дотримання в актуальному стані законів та інших нормативних актів із застосуванням технічних засобів.
- Вживає заходи, спрямовані на поліпшення забезпечення обласної ради нормативно - довідковими матеріалами.
- Забезпечує за дорученнями голови ради представництво інтересів обласної ради та її посадових осіб у судах та інших органах.
- Надає громадянам безоплатну правову допомогу з питань, що належать до компетенції обласної ради.

- Подає голові ради пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності виконавчого апарату ради.

У сфері правового забезпечення управління об’єктами комунальної власності та земельних відносин:

- Здійснює правову експертизу документів з питань управління об’єктами комунальної власності, зокрема: щодо приватизації, оренди та надання дозволів обласним комунальним підприємствам, установам, закладам на передачу в оренду структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна та індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за результатами якої інформує начальника управління для вчинення відповідних дій;

- Здійснює правову експертизу документів щодо надання дозволів орендарям на проведення капітального ремонту або реконструкції об’єктів оренди, а також документів, необхідних для прийняття обласною радою рішень про надання дозволу на списання майна з балансів комунальних підприємств, установ, закладів, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, у тому числі переданого в оренду, за результатами якої інформує начальника управління для вчинення відповідних дій;

- Бере участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди, з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- Бере участь у роботі конкурсних комісій з відбору суб’єктів оціночної діяльності, уповноважених здійснювати незалежну оцінку майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- Бере участь у роботі комісій та робочих груп, які утворюються обласною радою або головою обласної ради з питань контролю за ефективністю використання та збереженням майна, що є в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- Проводить правову експертизу проектів договорів оренди, купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та інших правочинів з питань управління вказаним майном, за результатами якої інформує начальника управління та надає йому зазначені документи для візування;

Здійснює відповідно до Регламенту обласної ради експертизу проектів рішень обласної ради щодо:

- Погодження клопотань про надання надр загальнодержавного значення у користування з метою: геологічного вивчення родовищ корисних копалин; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, із подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

- Погодження клопотань про надання надр загальнодержавного значення у користування з метою видобування корисних копалин;

- Погодження клопотань про надання надр загальнодержавного значення у користування для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод);

- Погодження клопотань стосовно продажу уповноваженим центральним органом виконавчої влади спеціального дозволу на користування надрами загальнодержавного значення;

- Надання обласною радою гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

- Затвердження проектів організації зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів;

- Надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

- Надання мисливських угідь у користування для ведення мисливського господарства;

- З інших питань природокористування, які законодавством віднесені до компетенції обласної ради;

- Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, інформує голову обласної ради про проведену роботу з цих питань.
- За дорученням голови обласної ради представляє обласну раду у взаємовідносинах з іншими установами, закладами, підприємствами, здійснює захист інтересів обласної ради у суді та інших державних органах.
- За дорученням голови обласної ради звертається до органів державної виконавчої служби з питань, які стосуються об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходяться в управлінні обласної ради, проводить аналіз результатів роботи з цих питань та інформує голову обласної ради.

- Забезпечує здійснення передбачених законом дій з державної реєстрації речових прав на об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, узагальнює цю роботу та інформує голову обласної ради з цих питань.

- Готує (у межах повноважень Управління) інформаційні матеріали, які відповідно до норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" віднесені до публічної інформації.

- Відпрацьовує (у межах повноважень Управління) питання, пов’язані з запитами на інформацію, яка відповідно до норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" віднесена до публічної інформації.

- Виконує інші, передбачені законодавством та рішеннями обласної ради, повноваження з питань правового забезпечення, природокористування та земельних відносин.

Юридичний відділ

Прізвище, ім`я, по батькові

Посада № кімн. Телефони 

ОСПІЩЕВА Тамара Іванівна

начальник відділу 90 715-72-89

ПОГУЛЯЄВА Томіла Володимирівна

головний спеціаліст 90 705-32-91

ЗУЄВА Ольга Борисівна

головний спеціаліст 90 700-53-27

 

 

Відділ бухгалтерського обліку

Відділ бухгалтерського обліку

СТОРОЖЕНКО Ніна Митрофанівна

начальник відділу, головний бухгалтер 110

700-53-17

715-72-91

КРАСНА Ольга Павлівна

головний спеціаліст, бухгалтер 104 335-06-77

НІКІТІНА Людмила Леонідівна

заступник начальника відділу, бухгалтер 104 700-53-12
Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Договор мэров
КП