Харьковский областной совет

Тел. +3 8057 700-40-57
Факс +3 8057 700-53-35
E-mail: zvernennya@oblrada-kharkiv.gov.ua
Адрес: ул. Сумская, 64, г. Харьков, Украина, 61200
05 Июля 2020

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ,

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

61200, м. Харків, МСП,  вул. Сумська, 64, тел. 700-53-33

 

_________________№_____________

На № ___________________________

ПРОТОКОЛ № 3

засідання постійної комісії

                                                        від  14 грудня 2015 року о 14-00

 

Всього членів комісії  - 13

Присутні - 8: Пієв С.М. - головуючий на засіданні, Супрун О.М., Рожанський В.А., Білокудря В.М., Купрєєв М.І., Кононенко А.В., М’ягкий Д.В., Юрков В.І.

Відсутні – 5: Бєлінський В.І., Васенін А.С., Канашевич А.В., Литвинов О.І.,

Савченко Ф.М.

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1.Про розгляд пропозицій до проекту Положення про постійні комісії Харківської обласної ради та його затвердження.

Доповідає: Даугуль Валерій Янісович – начальник управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату обласної ради.

Співдоповідає: Бондаренко Ольга Миколаївна – начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного 3 засідання постійної комісії.

Доповідає: Пієв Сергій Миколайович – голова постійної комісії.

ВИСТУПИЛИ: Супрун О.М., Рожанський В.А.

ВИРІШИЛИ:Затвердити порядок денний 3 засідання постійної комісії.

Голосували:        «за» -8

 «проти»  - 0

 «утрим.» - 0

1.СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозицій до проекту Положення про постійні комісії Харківської обласної ради та його затвердження.

Доповідає: Даугуль Валерій Янісович – начальник управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату обласної ради.

Співдоповідає: Бондаренко Ольга Миколаївна – начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:Кононенко А.В., Супрун О.М., Рожанський В.А., Купрєєв М.І.

ВИРІШИЛИ: Погодити варіант проекту Положення,  запропонований депутатом Кононенком А.В., відпрацьований начальником управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату обласної ради Даугулєм В.Я., додавши питання інвентаризації орних земель державної та комунальної власності, питання ефективного використання земель несільськогосподарського призначення та питання координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.

                 Крім того, за пропозиціями постійної комісії, погодженими начальником управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату обласної ради, додати до повноважень постійної комісії питання контролю за виконанням делегованих обласною радою повноважень обласній державній адміністрації в частині, що відносяться до  повноважень постійної комісії, а саме: п.3 п.14, п.16, п.17 частини 1  та  п.2., п.3, п.4,  п.5  частини 2 статті  44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Голосували:        «за» -8

 «проти»  - 0

 «утрим.» - 0

 

Голова постійної комісії                                                             С.Пієв

Секретар постійної комісії                                                          В.Рожанський