Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

 

Оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2021 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 грудня 2015 року № 15-VII (зі змінами), та Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області, затвердженої рішенням обласної ради від 30 серпня 2018 року № 773-VII.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), затвердженого рішеннями обласної ради від 28 лютого 2019 року № 930-VII (далі - Порядок).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Харківської області відповідно до визначених напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1) подолання гендерних стереотипів, у тому числі дискримінації, насильства за ознакою статі та формування толерантного ставлення;

2) розвиток системи з надання соціальних послуг з раннього втручання дітям віком віл 0 до 4 років;

3) впровадження новітніх технологій соціальної роботи в процесі організації та надання соціальних послуг вразливим категоріям сімей з дітьми;

4) соціально-психологічна підтримка сімей з дітьми, у тому числі надання психологічної допомоги в екстрених та кризових ситуаціях;

5) соціальна підтримка осіб похилого віку та людей з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проєкти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85 % вартості програми (проєкту, заходу) (окрім громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проєкту, мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства соціального спрямування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Для участі в конкурсі необхідно надати Департаменту такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу). Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 9 місяців.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на СD\DVD диску.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 10 вересня 2020 року по 09 жовтня 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:

м. Харків, майдан Свободи 5, Держпром, 6 поверх, кім. 211.

Консультація та додаткова інформація за телефоном 705 26 72

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 8 Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

програма (проєкт, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 11 Порядку.

 

Форми конкурсних документів

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП