УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ,

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

61200, м. Харків, МСП,  вул. Сумська, 64, тел. 700-53-33 

_________________№_____________

На № ___________________________                                                                                                               

ПРОТОКОЛ № 1

засідання постійної комісії 

                                                        від  01 грудня 2015 року о 15-00 

Всього членів комісії  - 13

Присутні - 10: Пієв С.М. - головуючий на засіданні, Супрун О.М., Рожанський В.А., Білокудря В.М., Канашевич А.В.,

Кононенко А.В., Купрєєв М.І.,

М’ягкий Д.В., Савченко Ф.М.,

Юрков В.І.

Відсутні – 3: Бєлінський В.І., Васенін А.С., Литвинов О.І.

 

 

Запрошені: Бондаренко Ольга Миколаївна – начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 

1.Про проект Положення про постійні комісії.

Доповідає: Пієв Сергій Миколайович – голова постійної комісії.

Співдоповідає: Бондаренко Ольга Миколаївна - начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради. 

2. Про проект плану роботи постійної комісії на 2016 рік.

               Доповідає: Пієв Сергій Миколайович – голова постійної комісії. 

1.СЛУХАЛИ: Про проект Положення про постійні комісії.

    Доповідає: Пієв Сергій Миколайович голова постійної комісії.

  Доповідає: Бондаренко Ольга Миколаївна - начальник управління    організаційного забезпечення діяльності ради. 

ВИСТУПИЛИ: Пієв С.М., який ознайомив депутатів зі складом постійної комісії, поздоровив колег з обранням, побажав успіху в роботі та натхнення, окреслив коло питань, що відносяться до  повноважень постійної комісії, запропонував взяти за основу проект Положення про постійні комісії та депутатам до наступного засідання надати свої пропозиції стосовно повноважень постійної комісії в рамках чинного законодавства.

                      Кононенко А.В., який запропонував свої доповнення до Положення про постійні комісії в частині повноважень комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування та запропонував залучити до роботи з підготовки проекту Положення начальника управління правового забезпечення, природокористування та земельних відносин з метою спільного відпрацювання повноважень постійної комісії відповідно до чинного законодавства. 

ВИРІШИЛИ: Доручити депутату Кононенку А.В. до 10.12.2015 року надати пропозиції до проекту Положення про постійні комісії  та  просити голову обласної ради С.І.Чернова доручити управлінню правового забезпечення, природокористування та земельних відносин відпрацювати проект Положення з урахуванням пропозицій постійної комісії. 

                                                                                     Голосували: «за» -9

                                                                                                     «проти» -0

                                                                                                   «утрим.» -1 

2. СЛУХАЛИ: Про проект плану роботи постійної комісії на 2016 рік.

               Доповідає: Пієв Сергій Миколайович – голова постійної комісії, який запропонував депутатам обласної ради визначитися з колом питань, які необхідно розглянути на засіданнях постійної комісії та сформувати свої пропозиції до плану роботи постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Кононенко А.В., Купрєєв М.І., Савченко Ф.М., Білокудря В.М. 

ВИРІШИЛИ: До наступного засідання постійної комісії підготувати перелік питань для розгляду в комісії протягом 2016 року та обговорити проект плану роботи на наступному засіданні постійної комісії. 

Голосували: «за» -9

                                                                                                     «проти» -0

                                                                                                   «утрим.» -1 

 

Голова постійної комісії                                                             С.Пієв 

Секретар постійної комісії                                                          В.Рожанський

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП