Харківська обласна рада

оголошує

про початок відбору кандидата

для обрання представника громадськості до поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції Національної поліції України

Мета: обрати відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» представника громадськості, здатного професійно виконувати повноваження члена поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Законом України «Про Національну поліцію» для забезпечення прозорого добору (конкурсу) і просування по службі поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського щодо відповідності критеріям даної посади, визначення перспективи служби в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії.

Відповідно до частини 3 статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що до складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входить п’ять осіб, двоє з яких – це представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Ураховуючи вищезазначені вимоги законодавства щодо  формування складу поліцейських комісій, Харківська обласна рада оголошує про початок відбору кандидата для обрання представника громадськості до поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Представники громадськості, які відповідають критеріям, зазначеним у статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», та виявили бажання взяти участь у відборі кандидатів до складу поліцейської комісії, подають до обласної ради такі документи:

- лист-клопотання громадської організації на ім’я голови обласної ради із пропозицією обрати певну особу (кандидата, який є представником громадськості) до складу поліцейської комісії;

- власноручно написану заяву (із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»);

- ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації) або ID-картки;

- розширену автобіографію кандидата до складу поліцейської комісії;

- копії документів про освіту;

- копію трудової книжки (за наявності);

- документи, які підтверджують бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, авторитет у суспільстві особи, яка виявила бажання увійти до складу поліцейської комісії (рекомендаційні листи, характеристики, довідку про відсутність судимостей, довідку від психіатра  тощо).

Прийом документів від кандидатів здійснюватиме Харківська обласна рада до 08 грудня 2021 року включно у робочі дні з 08.00 до 17.00
(м. Харків, вул. Сумська, 64).  

Довідки за телефоном: 715-72-62.

 

Голова постійної комісії обласної ради

з питань антикорупційної та регуляторної

політики, законності, боротьби зі

злочинністю, регламенту

та місцевого самоврядування   

Олег КАРАТУМАНОВ

 

Зразок заяви

 

Голові Харківської обласної ради

Тетяні ЄГОРОВІЙ-ЛУЦЕНКО

 ____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата, який є представником громадськості  
(у родовому відмінку))

 

який зареєстрований за адресою:

_________________________,

контактний тел.: ___________________

 

ЗАЯВА

 Прошу обрати мене як представника громадськості до складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки:

 

Дата                                                                                                                         Підпис

 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА

Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» постійні поліцейські комісії утворюються в органах поліції для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських.

До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:

1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;

2) один представник, визначений керівником поліції;

3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції;

4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Основними повноваженнями поліцейської комісії є:

1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.

 

Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.

 

Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.

Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.

Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов’язків за місцем основної роботи (служби).

 

Член поліцейської комісії уповноважений:

1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;

2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

3) вносити пропозиції щодо проєкту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати "за" або "проти" того чи іншого рішення;

4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;

5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може прийняти рішення.

Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:

1) у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;

2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням;

3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;

5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства іншої держави;

6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;

7) у разі смерті члена поліцейської комісії;

8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним;

9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.


Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП