ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2»  

 

 Правові підстави проведення конкурсу:

Рішення Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та визнання деяких рішень обласної ради такими, що втратили чинність».

Рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 869-VII «Про оголошення про проведення конкурсів  на заміщення посад керівників комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області».

 

Найменування та місцезнаходження комунального підприємства:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2».

Юридична адреса: Харківська область, місто Барвінкове, вулиця Надеждівська, 115.

Основні напрями діяльності:

Коди КВЕД:

 • 10 Діяльність лікарняних закладів (основний);
 • 21 Загальна медична практика;
 • 22 Спеціалізована медична практика;
 • 23 Стоматологічна практика;
 • 90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
 • 10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
 • 20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;
 • 30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів.

Основною метою діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2»  є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України, а також надання третинної високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на психічні розлади та з різними видами залежності, у тому числі алкогольною, наркотичною та психічнохворим мешканцям Харківської області, іншим громадянам у разі їх раптового захворювання та при інших надзвичайних невідкладних обставинах, а також у плановому порядку.

 

Статут та структура КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2».

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2»: касові видатки загального фонду обласного бюджету станом на 01.10.2018 склали по:

 • КЗОЗ ОБЛАСНІЙ ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ № 2 – 5 758 052,99 грн (інформаційно- затверджено видатки на 2018 рік у сумі 5 758 058,00 грн);
 • КНП ХОР «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2» - 633 047,57 грн (інформаційно – затверджено видатки на 2018 рік у сумі 4 373 297,00 грн).

Касові видатки по спеціальному фонду склали по:

 • КЗОЗ ОБЛАСНІЙ ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ № 2 – 18 138,32 грн (інформаційно- затверджено видатки на 2018 рік у сумі 18 138,32 грн);
 • КНП ХОР «ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2» видатки відсутні (інформаційно – затверджено видатки на 2018 рік у сумі 7 500,00 грн).

 

 Умови  праці керівника комунального підприємства:

Особливості режиму робочого часу керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Керівнику може виплачуватися матеріальна допомога у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених керівнику розмірів сум посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом підприємства, відповідно до чинного законодавства України;

б) надбавок:

за складність, напруженість у роботі - до 50 %  від  посадового окладу у межах фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

за вислугу років – щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) доплат відповідно до чинного законодавства України.

г) підвищень посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії та за роботу у шкідливих та важких умовах згідно із чинним законодавством України.

Премія керівнику виплачується на принципах, обумовлених  Положенням про преміювання працівників підприємства.

У разі невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни,  затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам премія керівнику не нараховується.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Права та обов’язки керівника визначені у примірному контракті, який затверджено рішенням Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VІІ.

 

 Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються 30 календарних днів з 16 січня 2019 року по 14 лютого 2019 року включно за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, каб. 94 (канцелярія Харківської обласної ради).

 

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: - 7053288, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – Потопальська Ірина Євгеніївна.

 

 Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади.
 2. Копія паспорта громадянина України.
 3. Резюме у довільній формі.
 4. Автобіографія.
 5. Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.
 6. Згода на обробку персональних даних.
 7. Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах.
 8. Довідка про відсутність судимості.
 9. Медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (сертифікат).
 10. Попередження стосовно встановлених Законом України 
  «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою.
 11. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, за встановленою формою.
 12. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подавати в запечатаному вигляді.

Дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на день подачі документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів буде нести претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
 • стаж роботи на керівних посадах для закладів обласного рівня – 7 років.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку медичного закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачається:

 • заходи з виконання завдань медичного закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників медичного закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку медичного закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності медичного закладу.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Конкурс для заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу та проведення із ними співбесіди - 15 лютого 2019 року о 14-00.

 

Додатки до порядку

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП