ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ЛІСНИЙ”»

 

Оголошується конкурс на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛО-ГІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ЛІСНИЙ”».

Правові підстави проведення конкурсу:

Рішення Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VІІ «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та визнання деяких рішень обласної ради такими, що втратили чинність» (зі змінами).

Рішення обласної ради від 30 травня 2019 року № 1017-VІІ “Про повторне оголошення конкурсів на посади керівників комунальних некомерційних підприємств та закладу галузі охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”. 

Найменування та місцезнаходження комунального підприємства:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛО-ГІЧНИЙ САНАТОРІЙ ˮЛІСНИЙˮ».

Юридична адреса: м. Харків, проспект Академіка Курчатова, будинок 12 «Б». 

Основні напрями діяльності:

Код КВЕД: 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Основною метою діяльності підприємства є надання вторинної спеціалізованої ортопедотравматологічної  санаторно-курортної допомоги дитячому населенню міста Харкова та Харківської області - лікування дітей із захворюваннями, вадами розвитку опорно-рухового апарату; надання висококваліфікованої лікувальної та консультативної медичної допомоги дітям міста Харкова та Харківської області з травматологічною та хірургічною патологією. 

Статут та структура КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ ˮЛІСНИЙˮ»

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛО-ГІЧНИЙ САНАТОРІЙ ˮЛІСНИЙˮ»:

загальний фонд затверджений на 2019 рік – 5 397 461,00 грн. 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 16.09.2019. 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 15.10.2019 включно. 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: м. Харків, 
вул. Сумська, 64, каб. 94 (канцелярія Харківської обласної ради). 

Номери телефону та адреса електронної пошти для довідок: - 7053288, 7157261Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади.
 2. Копія паспорта громадянина України.
 3. Резюме у довільній формі.
 4. Автобіографія.
 5. Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.
 6. Згода на обробку персональних даних.
 7. Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах.
 8. Довідка про відсутність судимості.
 9. Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (сертифікат).
 10. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою.
 11. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, за встановленою формою.
 12. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подавати в запечатаному вигляді.

Дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на день подачі документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів буде нести претендент. 

Вимоги до претендентів:

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
 • стаж роботи на керівних посадах – 7 років. 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку медичного закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачається:

 • план реформування медичного закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань медичного закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників медичного закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку медичного закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності медичного закладу.

Умови праці керівника закладу:

Особливості режиму робочого часу керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Керівнику може виплачуватися матеріальна допомога у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених керівнику розмірів сум: а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом підприємства, відповідно до чинного законодавства України;

б) надбавок:

за складність, напруженість у роботі - до 50 %  від  посадового окладу у межах фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

за вислугу років – щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) доплат відповідно до чинного законодавства України.

г) підвищень посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії та за роботу у шкідливих та важких умовах згідно із чинним законодавством України.

Премія керівнику виплачується на принципах, обумовлених  Положенням про преміювання працівників підприємства.

У разі невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни,  затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам премія керівнику не нараховується.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Права та обов’язки керівника визначені у примірному контракті, який затверджено рішенням Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 793-VІІ (зі змінами). 

Дата і місце проведення конкурсу:

Дату проведення конкурсу буде визначено на другому засіданні конкурсної комісії після розгляду поданих документів.

 

Додатки до Порядку

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП