Харківська обласна рада повідомляє про визнання конкурсу з продажу групи інвентарних об’єктів, що відображаються на балансі ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА» та розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 22 таким, що не відбувся, та інформує про повторний продаж об’єкта за конкурсом.
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів
Адреса об’єкта: 61057, м. Харків, вул. Сумська, 22.
Балансоутримувач: Код ЄДРПОУ 14107244, ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЗНАХІДКА», 61057,
м. Харків, вул. Сумська, 22.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 51,6 кв.м в будівлі, літ. «А-2», до 1917 року будівництва, інв. № 103/10000; АПС (автоматична пожежна сигналізація), інв. № 106/10012; газовий сигналізатор, інв. № 106/10014; газовий лічильник, інв. № 106/10014/1.
Відомості про земельну ділянку: Земельна ділянка окремо не виділена. Питання подальшого землекористування покупець вирішує самостійно, з урахуванням умов продажу об’єкта.
Ціна об’єкта приватизації складає:

 • 301427,00 грн. - без урахування ПДВ;
 • 60285,40 грн. – ПДВ;

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ –361712,40 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

 1. Сплатити реєстраційний внесок для участі в конкурсі у розмірі 17 грн.
 2. Сплатити конкурсну гарантію для участі в конкурсі (заставу), що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації;
 3. Внести податок на додану вартість від суми сплаченої учасником конкурсу гарантії (застави) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу.
 4. Сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь продавця неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
 5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
 6. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта підписати та прийняти за актом приймання-передачі приватизований об'єкт.
 7. В місячний термін з моменту переходу права власності врегулювати питання, пов’язані з платою за землю, укласти договори з юридичними чи фізичними особами, що надають послуги, пов’язані з утриманням та експлуатацією приміщень та прибудинкової території, а також з іншими співвласниками (співкористувачами) будівлі, в якій розташований об’єкт продажу, угоду про спільне користування будинком, внутрібудинковими мережами та прибудинковою територією.
 8. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, а також дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм під час експлуатації об’єкта приватизації. Утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані.
 9. Сплатити Харківській товарній біржі витрати за проведення незалежної оцінки об’єкта продажу, в розмірі 800 грн. (вісімсот) гривень з урахуванням ПДВ, протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
 10. Забезпечити збереження документації, яка була розроблена під час приватизації об’єкта. За вимогою Продавця надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу, та не перешкоджати у здійсненні Продавцем контролю за виконанням умов Договору купівлі-продажу.
 11. З метою зняття договору купівлі-продажу з контролю (через один рік з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу) фізична або юридична особа, що володіє об'єктом, у місячний термін після спливу річного терміну надсилає до обласної ради документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу (квитанції, договори, пов’язані з утриманням та експлуатацією об’єкта, інш.).
 12. Переможцю конкурсу, який відмовився від укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об’єкта (застава), внесені учасником для участі в конкурсі, не повертаються. Крім того, Покупець відшкодовує вартість робіт, пов’язаних із підготовкою об’єкта до продажу.
 13. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом одного року з моменту переходу права власності.
 14. Подальше відчуження об’єкта (в період дії зобов’язань) можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою продавця.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 год. по 16-00 год. за місцем його розташування.
Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКСУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.
Грошові кошти в розмірі 36171,24 грн., що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКСУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.
Для участі в конкурсі покупець подає заяву та бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: назву і місцезнаходження об’єкта; відомості про покупця; запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Бізнес-план (або ТЕО) подаються в окремому конверті з надписом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін прийняття заяв, підтверджуючих документів та бізнес-планів (або ТЕО) - за 7 календарних днів до проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дня опублікування повідомлення в газеті «Слобідський край», за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 4 під’їзд, 3 поверх, управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.
Подати заяву за встановленою формою можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 год. по 17-00 год за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64.

Документи, які подаються до заяви про приватизацію (для участі в конкурсі):

 1. для всіх заявників:
  • заява про приватизацію - 3прим.;
  • перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;
  • документ про внесення плати за подання заяви (реєстраційний внесок);
  • документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;
  • документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об'єкта;
 2. для юридичної особи:
  • нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) копії установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування);
  • копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  • копія довідки про взяття на облік платника податків;
  • документ щодо призначення керівника;
  • документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);
  • документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;
  • рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.
 3. для фізичної особи (фізичної особи - підприємця):
  1. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  2. довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
  3. копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  4. копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців).

Одержати додаткову інформацію можна в управлінні з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, тел. для довідок: (0572)700-53-08.

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП