Назва об’єкта: нежитлові приміщення
Адреса об’єкта: 61001, м. Харків, вул. Сумська, 25.
Балансоутримувач: Код ЄДРПОУ 37575002, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 61022, м. Харків, майд. Свободи, 5, Держпром, 6 п-д, 6 пов.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення 3-го поверху загальною площею 250,8 кв. м у нежитловій будівлі, літ. «А-7», 1990 року будівництва, фізичний знос – 20,45 %.
Відомості про земельну ділянку: Земельна ділянка окремо не виділена. Питання подальшого землекористування покупець вирішує самостійно, з урахуванням умов продажу об’єкта.
Ціна об’єкта приватизації, згідно з незалежною оцінкою, яка була виконана Українсько-російською товарною біржею, станом на 31 липня 2014 року складає 951583,33 грн. (дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча п’ятсот вісімдесят три гривні 33 копійки) - без урахування ПДВ; 190316,67 грн. (сто дев’яноста тисяч триста шістнадцять гривень 67 копійок) – ПДВ;
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ –1141900,00 грн. (один мільйон сто сорок одна тисяча дев’ятсот гривень 00 копійок).

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

 1. Сплатити реєстраційний внесок для участі в конкурсі у розмірі 17 грн. (сімнадцять гривень).
 2. Сплатити конкурсну гарантію для участі в конкурсі (заставу), що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації;
 3. Внести податок на додану вартість від суми сплаченої учасником конкурсу гарантії (застави) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу.
 4. Сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь продавця неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
 5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
 6. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта підписати та прийняти за актом приймання-передачі приватизований об'єкт.
 7. В місячний термін з моменту переходу права власності врегулювати питання, пов’язані з платою за землю, укласти договори з юридичними чи фізичними особами, або відповідними структурами балансоутримувача об’єкта, що надають послуги, пов’язані з утриманням та експлуатацією приміщень та прибудинкової території, а також з іншими співвласниками (співкористувачами) будівлі, в якій розташований об’єкт продажу, угоду про спільне користування будинком, внутрібудинковими мережами та прибудинковою територією.
  До моменту врегулювання цих питань, відшкодовувати на підставі наданих рахунків або відповідно до укладених договорів ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка», як балансоутримувачу внутрібудинкових мереж.
 8. Здійснення реконструкції, реставрації та капітального ремонту в установленому законодавством порядку, та виключно за письмовим дозволом основного балансоутримувача будівлі, в якій розташований об’єкт продажу – ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка».
 9. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, а також дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм під час експлуатації об’єкта приватизації. Утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані.
 10. Сплатити Українсько-російській товарній біржі витрати за проведення незалежної оцінки об’єкта продажу, в розмірі 300 грн. (триста гривень) з урахуванням ПДВ, протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
 11. Забезпечити збереження документації, яка була розроблена під час приватизації об’єкта. За вимогою Продавця надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу, та не перешкоджати у здійсненні Продавцем контролю за виконанням умов Договору купівлі-продажу.
 12. Переможцю конкурсу, який відмовився від укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об’єкта (застава), внесені учасником для участі в конкурсі, не повертаються. Крім того, Покупець відшкодовує вартість робіт, пов’язаних із підготовкою об’єкта до продажу.
 13. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження з моменту переходу права власності.

Подальше відчуження об’єкта (в період дії зобов’язань) можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою продавця.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 год. по 16-00 год. за місцем його розташування.
Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17 грн. (сімнадцять гривень) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.
Грошові кошти в розмірі 114190,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч сто дев’яноста гривень), що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.
Для участі в конкурсі покупець подає заяву та бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: назву і місцезнаходження об’єкта; відомості про покупця; запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Бізнес-план (або ТЕО) подаються в окремому конверті з надписом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін прийняття заяв, підтверджуючих документів та бізнес-планів (або ТЕО) - за 7 календарних днів до проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дня опублікування повідомлення в газеті «Слобідський край», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, управління регіонального розвитку виконавчого апарату обласної ради.

Подати заяву за встановленою формою можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 год. по 17-00 год. за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64.

Документи, які подаються до заяви про приватизацію (для участі в конкурсі):

 1. для всіх заявників:
  • заява про приватизацію – 3 прим.;
  • перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;
  • документ про внесення плати за подання заяви (реєстраційний внесок);
  • документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;
  • документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об'єкта;
 2. для юридичної особи:
  • копії установчих документів (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації;
  • копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  • копія довідки про взяття на облік платника податків;
  • документ щодо призначення керівника;
  • документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);
  • документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;
  • інформація  щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні  чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.
 3. для фізичної особи (фізичної особи - підприємця):
  • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
  • копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  • копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців).

Одержати додаткову інформацію можна в управлінні регіонального розвитку виконавчого апарату обласної ради, тел. для довідок: (0572)700-32-65.

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП