Від усіх колег, голів обласних і районних рад, дякую Президенту, Прем’єр-міністру, Уряду, народним депутатам, міжнародним партнерам за ініціативу та підтримку у впровадженні реформи децентралізації.

Здобутки реформи очевидні. Зважаючи на регламент, зупинюся на нереалізованих можливостях регіонального розвитку.

Першочергове питання – наявність кваліфікованих кадрів, особливо у сільській місцевості. Прикро, що парламент вкотре провалив ухвалення Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». А саме цей законопроект створює можливості для залучення нової генерації службовців та підвищення ефективності публічного управління. Кадри, ресурси, повноваження – формула успішного врядування.

Українська асоціація районних та обласних рад готова стати платформою та безпосереднім надавачем послуг у цій сфері. За прикладом асоціацій місцевого самоврядування країн Європейського Союзу.

Законодавче забезпечення реформи сьогодні не встигає за муніципальною практикою.

Ще 4 червня 2015 року Верховна Рада затвердила План законодавчого забезпечення реформ в Україні, (розділ 3 «Регіональна політика та децентралізація»). З 11 законопроектів, передбачених Планом, на сьогодні ухвалено лише один. А з розроблених Мінрегіоном 17 першочергових законопроектів парламент схвалив також один.

Необхідно оновити законодавчу базу регіональної політики: потрібен єдиний законодавчий акт, який би об’єднав положення двох законів. Перший - «Про стимулювання розвитку регіонів» був ухвалений у 2005 році, другий - «Про засади державної регіональної політики» з’явився через десять років, у 2015-му. Більшість положень цих законів так і не запрацювала.

Перерозподіл владних повноважень між центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування має відбуватися з наданням у комунальну власність відповідних ресурсів, а не шляхом делегування відповідних повноважень із збереженням за державою прав власності.

В окремих галузях залишається гострим  питання повного виконання фінансових зобов'язань за державними програмами (МОЗ).

Відсутні законодавчі механізми вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Невирішеними залишаються питання реформування районного рівня: утворення, укрупнення та ліквідація районів, встановлення і зміна їх меж, земельні відносини тощо.

Наявна конкуренція компетенцій районних рад, адміністрацій з новоствореними радами та виконавчими комітетами ОТГ, що поглинули територію районів. Кількість таких ОТГ найближчим часом зростатиме. Проблема вимагає термінового розв’язання.

З року в рік, з ухваленням держбюджету нехтується чинна норма законодавства, що визначає мінімальний розмір ДФРР не менше 1% загального фонду державного бюджету (абзац 2 ч. 1 ст. 241)

Фінансові гарантії державного стимулювання регіонального розвитку мають бути стабільними і прогнозованими у середньо- та довгостроковій перспективі.

Передбачуваність цієї процедури сприятиме збільшенню кількості проектів та поліпшенню їх якості. Обсяг фінансування з держбюджету на регіональний розвиток щорічно зростає, а питома вага коштів, що спрямовуються на реалізацію проектів, зменшується (на соціально-економічний розвиток, а не на ремонт соціальної сфери). Пріоритетною має бути організаційно-правова модель «спочатку проекти – потім гроші». Неприйнятне повернення до практики ручного пооб’єктного розподілу коштів.

Незважаючи на завершення встановлених строків реалізації положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, потенціал цього документу ще не вичерпаний, а тому слід розглянути можливість продовження термінів його дії та прискорення реалізації запланованого.

Треба повертатися до політичного діалогу та пошуку компромісів щодо внесення змін до Конституції України у частині децентралізації. Цим зафіксуємо надбання пройденого етапу реформ, зробимо зміни незворотними, мінімізуємо політичний вплив на розвиток місцевого самоврядування, забезпечимо його повсюдність. І, таким чином, приведемо у відповідність до Європейської Хартії місцевого самоврядування національне законодавство.

Місцеве самоврядування за чотири роки продемонструвало готовність прийняти виклики часу і вітчизняний досвід муніципального та регіонального будівництва яскраво засвідчили, що інститут місцевого самоврядування – потужне знаряддя демократії, здатне стати міцним фундаментом розвитку державності.

Дякую за увагу!

IMG_9143
IMG_8580
IMG_8581
IMG_8616
IMG_8649
IMG_8653
IMG_8673
IMG_8713
IMG_8720
IMG_8733
IMG_8736
IMG_8767
IMG_8805
IMG_8887
IMG_9033
IMG_9135
IMG_9245
IMG_9269
IMG_8584
IMG_8818_
IMG_8647
IMG_9115
IMG_9241
IMG_9267
IMG_8967_
Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я