Реформування місцевого самоврядування належить до пріоритетних завдань на етапі розвитку української державності. Важливою складовою такої реформи є необхідність удосконалення системи контролю місцевого самоврядування. 

Прокоментувати стан і перспективи рішення цього питання ми попросили президента Української Асоціації районних та обласних рад, голову Харківської обласної ради Сергія Чернова.

С. Чернов: Конфлікт взаємовідносин контролюючих органів державної влади і органів місцевого самоврядування вимагає негайного внесення коректив до чинних редакцій законів України. Досі не вдалося внести зміни до Конституції в частині децентралізації. 
Щодо правового регулювання державного нагляду досі триває громадська дискусія. Але я переконаний, що з боку держави має бути контроль за рішеннями, які приймаються в органах місцевого самоврядування. 

Саме поняття «державний нагляд» і є головним напрямом діяльності інститутів держави, спрямований на дотримання норм та положень законодавства, прав та свобод громадян у різних сферах суспільного життя.

С. Чернов: Правильно. Однак, контрольних повноважень на сьогодні не має ні прокуратура, ні адміністрації. Невирішені та суперечливі питання щодо державного контролю ставлять під загрозу подальший процес дієвості системи місцевого самоврядування.

Які є правові проблеми державного контролю у здійсненні органами місцевого самоврядування делегованих повноважень?

С.Чернов: Реалізація реформи місцевого самоврядування шляхом передачі та делегування радам окремих повноважень, призвела до їх істотного збільшення. В свою чергу, це викликає потребу державного контролю за їх здійсненням.

Ви вважаєте недостатньою наявну законодавчу основу державного контролю за здійсненням делегованих повноважень?

С. Чернов: Так! Досі залишаються невизначеними на законодавчому рівні питання принципів, вимог, суб'єктів, форм, порядку здійснення контрольної діяльності, не визначені права та обов'язки контролюючих та підконтрольних органів, система заходів реагування на виявленні порушення виконання делегованих повноважень. А також органи місцевого самоврядування повинні мати гарантії правового захисту, щоби виключити суб’єктивний фактор.

У зв'язку із цим є нагальна потреба у врегулюванні відносин організації та здійснення державного контролю за виконанням органами місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади на рівні спеціального закону.

Ви підтримуєте внесення змін до Конституції України?

С. Чернов: Я неодноразово наполягав на якнайшвидшому розгляді цього питання в частині децентралізації. Зміни до Конституції необхідні для поглиблення реформ та забезпечення принципів повсюдності місцевого самоврядування і субсидіарності; розвитку локальної демократії, відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, затвердженої Урядом 1 квітня 2014 року.

Сьогодні в експертному середовищі ведеться дискусія про запровадження інституту префектів в Україні. Префекта потрібно наділити можливістю зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Чи не стануть рішення префектів зайвим приводом для звинувачень у корупції? Адже це дуже масштабні повноваження.

С. Чернов: Не думаю. Префекти мають розуміти, що несуть відповідальність за прийняття ними будь-яких рішень, особливо неправильних, і це треба законавчо передбачити. Зараз, в час швидких інформаційних технологій, не вдасться приховати чиюсь помилку, її за лічені хвилини будуть обговорювати в соціальних мережах.

Кожен, хто обіймає державну посаду, повинен розуміти, що він несе персональну відповідальність за будь-який правочин в межах своїх повноважень.

Як виникла сама ідея інституту префектів? В світі працюють різні механізми державного нагляду за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

С. Чернов: Остаточне рішення не прийняте. В Україні пропонується використати французьку модель інституту префектів, яка є «відносно м’якою», оскільки префекти можуть лише зупиняти дію актів місцевого самоврядування, а не скасовувати їх, як в інших європейських країнах (наприклад, у Польщі). Вивчається також, можливість застосування додаткового механізму державного нагляду, котрий передбачає, що у разі ухвалення відповідними органами акта, що несе загрозу національній безпеці, миру і спокою громадян, і не відповідає чинній Конституції Президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, а також тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

На сьогодні тривають експертні і громадські дискусії на тему правових механізмів із визначенням органу, який здійснюватиме призначення суб’єкта адміністративного нагляду на місцевому рівні.

С.Чернов: Обговорення були і будуть. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну важливу річ. Процес реформування в Україні – це відповідь на сучасні внутрішні і зовнішні виклики. Це відповідь на суспільний запит українців. А ще це рівень якості життя і водночас - одне із зобов’язань нашої держави перед Європейським Союзом.

Рівень якості життя не може вимірюватися тільки матеріально. Це значно більше і безпосередньо залежить від кожного з нас, від бажання жити краще, розвиватись, прагнути змін. та весь час намагатись підвищувати власну планку. Можна стояти на місці, а можна вже зараз рухатись до європейських цінностей.

Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я