Надання одноразової адресної грошової допомоги

Згідно з рішенням Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року № 564-VII«Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення  Харківської області на 2016-2020 роки та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної допомоги, затверджених рішенням обласної ради від 17 грудня 2015 року № 15-VII (зі змінами)» для вирішення питання щодо надання одноразової адресної грошової допомоги

1) у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненимнадзвичайними обставинами (пожежа, тяжка хвороба, оперативне лікування, обставини, які можуть становити небезпеку та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих)громадянину на розгляд комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинились в скрутній життєвій ситуації (далі - Комісія) необхідно надати наступні документи:

особисту заяву на ім’я голови обласної державної адміністрації
або голови обласної ради та їх заступників;

довідку про реєстрацію місця проживання заявника (оригінал). У випадку, якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів своєї сім'ї, надається й довідка про реєстрацію місця проживання вказаної особи (оригінал);

довідку про дохід заявника за останні три місяці до місяця звернення (оригінал). У випадку, якщо заявник звернувся з питання надання грошової допомоги на лікування одного із членів своєї сім'ї, надається й довідка про дохід вказаної особи за останні три місяці до місяця звернення (оригінал);

копію паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2) на вирішення соціально-побутових питань особам, які безпосередньо брали участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО), та членам сімей загиблих у зоні АТОгромадянину на розгляд Комісії необхідно надати наступні документи:

заяву учасника АТО або одного із членів родинина ім’я голови обласної державної адміністрації або голови обласної ради та їх заступників;

копію паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган – копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

копію посвідчення учасника АТО або члена сім’ї загиблого в АТО.

3) сім’ям, у яких народилася трійня (або більше дітей)на розгляд Комісії необхідно надати наступні документи:

особисту заяву одного із батьківна ім’я голови обласної державної адміністрації або голови обласної ради та їх заступників;

довідку з пологового будинку про народження трійні (або більше);

довідку про склад сім’ї (оригінал);

копію паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган – копія сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Для отримання більш детальної інформації: «Комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016–2020 роки»

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Безпека та довіра
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я