ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради
від 23 червня 2016 року № 229-VII
(V сесія VII скликання)

Порядок  розгляду електронних петицій,
адресованих Харківській обласній раді

 1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Харківській обласній раді (далі – Порядок), розроблено відповідно до  статті 23¹ Закону України «Про звернення громадян» та визначає механізми розгляду електронних петицій, адресованих Харківській обласній раді (далі – електронна петиція).
  • Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Харківської обласної ради через офіційний веб-сайт Харківської обласної ради або веб-сайт громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
 2. Громадяни можуть звернутися до обласної ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт обласної ради.
  Організаційно-технічне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.
  В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти.
  На веб-сайті обласної ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
 3. Електронна петиція повинна стосуватися питань, що віднесено до повноважень та перебувають у компетенції Харківської обласної ради.
  Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
  Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
 4. Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті обласної ради та розміщує текст електронної петиції.
  Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради упродовж двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
  У разі невідповідності електронної петиції встановленим статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» та цим Порядком вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється її автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
  Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті обласної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.
 5. Обласна рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:
  • безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
  • електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
  • недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
  • фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
 6. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням  обласній раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.
 7. Електронна петиція, адресована обласній раді, розглядається відповідно до цього Порядку за умови збору на її підтримку не менш ніж 5000 підписів громадян упродовж не більше як трьох місяців з дня оприлюднення петиції.
 8. Електронна петиція, що в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 9. Інформація про початок розгляду електронної петиції, що в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради не пізніше трьох робочих днів після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше двох робочих днів після отримання такої петиції.
 10. Розгляд електронної петиції здійснюється виконавчим апаратом обласної ради невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
 11. Про підтримку або непідтримку електронної петиції, за результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на офіційному веб-сайті обласної ради головою обласної ради, а у випадку його відсутності – першим заступником голови чи заступником голови обласної ради.
 12. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
  Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті обласної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, що здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
 13. У разі отримання обласною радою електронної петиції, в якій дотримано вимоги Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, голова обласної ради, а у випадку його відсутності – перший заступник голови чи заступник голови обласної ради, не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії обласної ради, предметом відання якої є порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання (далі – профільна комісія).
 14. У разі визнання доцільними, в межах повноважень, викладені в електронній петиції пропозиції  можуть реалізовуватися обласною радою шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції обласної ради, відповідного рішення в порядку,  встановленому Регламентом Харківської обласної ради.
 15. Профільна постійна комісія обласної ради розглядає електронну петицію на своєму засіданні та за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, надає голові обласної ради  висновки і рекомендації, а також у разі необхідності розробляє відповідний проект рішення, який вноситься на розгляд обласної ради.
 16. На засідання профільної постійної комісії обласної ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а у разі необхідності – представники обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.
Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я