Президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов про зміни до Конституції та децентралізацію

Тема децентралізації – одна з головних у політичному сьогоденні нашої держави. Чому саме в цей час, коли Україна переживає самі важкі часи в історії незалежності?

Децентралізацію влади в Україні потрібно було проводити одразу з проголошенням незалежності, коли також відбулися кардинальні зміни в політичному та економічному векторі розвитку Української держави. Натомість централізована модель організації влади – пережиток радянської командно-адміністративної системи – залишалася у нас ще майже чверть століття. Але час не стоїть на місці, глобальні виклики і зміни у суспільстві спонукають рухатися вперед.

Ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС також вимагає системних реформ, серед яких децентралізація - одна з ключових. Якщо держава бажає стати повноправним членом Євросоюзу, вона має відповідати певним критеріям. Крім того, на думку багатьох експертів, саме децентралізація має вказати напрямок шляху до подолання конфлікту на сході України.

Отже децентралізація – відповідь, можливо запізніла, на вимоги сьогодення, логічна в руслі сучасної розбудови держави Україна.

Чи можна вже зробити певні підсумки того, що зроблено в процесі децентралізації в Україні?

Перше, що треба відзначити, дуже важливі кроки фінансової децентралізації, завдяки якій відбулося істотне зростання місцевих бюджетів. За перше півріччя 2015 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 38% - 44,6 млрд. грн. проти 32,4 млрд. грн. 2014 року. Місцеве самоврядування разом із громадами отримали кошти, які їм можна самостійно використовувати на ті напрямки розвитку, які вони вважають пріоритетними для своїх територій.

Інша проблема в тому, що дрібні громади, навіть отримавши такі бюджетні можливості, не здатні акумулювати кошти, потрібні щоб розпочати той чи інший проект та довести його до завершення.

Тож фактором, на який треба звернути увагу, є процес укрупнення громад, що розпочався після прийняття Закону про добровільне об’єднання територіальних громад.

Закон про об’єднання громад викликав жваве обговорення серед спеціалістів та взагалі у суспільстві. Як відбувається процес об’єднання?

Зараз в областях України активно триває складання перспективних планів територій громад. 18 червня Харківська обласна рада затвердила Перспективний план формування територій, відповідно до якого нинішні 459 громад області об’єднаються у 59. В цілому по Україні вже 20 областей схвалили Перспективні плани формування спроможних громад.

За інформацією Мінрегіону, в Україні вже 35 майбутніх об’єднаних громад подали проекти рішень облдержадміністраціям для перевірки їх відповідності чинному законодавству, і маже дві третини з них отримали позитивні висновки. У подальшому вони мають схвалити остаточні рішення про об’єднання, направити подання про утворення об’єднаної територіальної громади в обласні ради, які протягом місяця розглянуть ці подання і приймуть відповідні рішення.

Створення спроможних громад запустить механізм формування ефективної системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, реалізації принципів Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні.

До речі, саме такі цілі переслідували автори проекту змін до Конституції, прийняття яких визначить майбутнє місцевого самоврядування і всієї України.

Нарешті, ми дісталися змін до Основного закону. Включений Верховною Радою до порядку денного і направлений до Конституційного Суду цей законопроект викликав також чималий резонанс і дискусії. Як Ви оцінюєте цей документ?

Безумовно, закріплення на конституційному рівні децентралізації державної влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування – це вимога часу. Законопроектом запропоновано низку змін, на які довго чекало суспільство і без яких неможливо сформувати справжню демократичну європейську модель врядування в Україні.

У документі визначено такі принципи адміністративно-територіального устрою, як децентралізація влади, повсюдність і спроможність місцевого самоврядування. Первинною одиницею трирівневої системи адміністративно-територіального устрою визначено громаду, за нею - райони та регіони. Визначено матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, при цьому, що важливо, гарантується відповідність фінансових ресурсів обсягу повноважень органів місцевого самоврядування. При розмежуванні повноважень між органами місцевого самоврядування всіх рівнів застосовується принцип субсидіарності.

Обласні та районні ради, нарешті, отримають право формувати власні виконавчі органи, які вони створять після наступних чергових місцевих виборів у жовтні 2017 року. Ці виконавчі комітети мають перебрати на себе основну частину повноважень нинішніх обласних державних адміністрацій, замість яких вводиться інститут префектів, що призначаються Президентом і здійснюють повноваження виконавчої влади в районах та областях.

Законопроект отримав позитивну оцінку експертів Венеціанської комісії, і ми чекаємо, коли він буде прийнятий Парламентом.

Все ж таки до проекту змін до Конституції були зауваження, в тому числі від Української асоціації районних та обласних рад, яку Ви очолюєте?

Так, певну тривогу викликає 144 стаття, де, зокрема, йдеться про припинення дії актів місцевих рад префектом з одночасним зверненням до суду, а також про припинення Президентом повноважень місцевих рад і призначення тимчасового державного уповноваженого. Асоціація направила листа до Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, де звернула увагу на цю проблему.

Але, сподіваюсь, всі суперечливі моменти в проекті змін до Конституції знайдуть своє розв’язання під час його розгляду в Парламенті. Важливо, щоб децентралізація була закріплена конституційно як один із основоположних принципів вітчизняного державного будівництва.

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я