В наш час територіальне співробітництво стало невід'ємною і важливою частиною внутрішньої і міжнародної політики країн Європи, де регіони відіграють все більш важливу роль. Зближення України з Європейською спільнотою, що відбувається за рахунок розширення ЄС на схід або, приміром, участі нашої країни в такому проекті як «Східне партнерство», а також внутрішні євроінтеграційні устремління ставлять нас перед необхідністю розвивати територіальне співробітництво, уважно вивчати існуючу практику таких відносин, шукати нові форми, що відповідають специфіці кожного регіону країни. 

Українська асоціація районних та обласних рад, яку я тут представляю, об'єднує всі обласні ради України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і більше 80% районних рад. Завдяки участі в Асоціації органів місцевого самоврядування беруть участь у підготовці та обговоренні проектів законів, що стосуються реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, відповідно до Національного плану дій на 2013 рік, затвердженого Указом Президента України. Йдеться про законопроекти, присвячені співпраці територіальних громад і їх праву на добровільне об'єднання, про державну регіональну політику, про органи самоорганізації населення, концептуальні засади реформування місцевого самоврядування та територіальної організації, а також майбутні зміни до Конституції з метою імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в національне законодавство.

Будучи учасником цілої низки міжнародних організацій, які об'єднують органи самоврядування та муніципальної влади, Асоціація активно залучає до співпраці зарубіжних партнерів.

Асоціація включена до складу Ради європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR), є асоційованим членом Мережі асоціацій місцевих влад Південно-Східної Європи (NALAS). Підписано низку договорів про співпрацю, як з органами місцевого самоврядування, так і з міжнародними організаціями. Зокрема, з Програмою розвитку ООН, з Канадським інститутом урбаністики, Асоціацією міст штату Вашингтон.

Серед організацій, з якими Асоціація підтримує контакти, «Об'єднуємося заради реформ» (UNITER [ЮНАЙТЕР] / Пакт), міжнародним фондом «Відродження», Фондом розвитку аналітичних центрів (Think Tank Fund [Синк Тенк Фанд]), Агентством США з міжнародного розвитку USAID, Програмою Ради Європи «Посилення місцевої демократії в Україні».

При Українській асоціації районних та обласних рад за підтримки спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Розвиток, орієнтований на громаду», створеноРесурсний центр сталого місцевого розвитку». Основною метою Центру є сприяння обміну знаннями між громадами, громадськими організаціями, місцевими/районними/обласними та центральними органами влади, ресурсними центрами, громадянським суспільством, науковими організаціями, донорами, експертами.

Для України, де 19 областей або 80% території межують з іншими державами, однією з актуальних форм територіального партнерства є транскордонне співробітництво. Зараз українські території входять до складу 10 єврорегіонів, де успішно реалізуються різні спільні проекти. Важливим для нас є і те обставина, що сприяючи соціально-економічному розвитку територій, єврорегіони працюють за активної участі місцевої влади і, насамперед, місцевого самоврядування.

Саме місцеве самоврядування і активні громади повинні стати локомотивом територіального співробітництва в Україні. Зараз українська влада, в першу чергу, Президент, закладають основи для масштабної реформи місцевого самоврядування, основними принципами якої буде децентралізація і зміщення повноважень з центру в регіони. Відповідно, створюються сприятливі умови для розвитку територіального співробітництва, коли в процесі прийняття рішень над місцевою владою і муніципальними утвореннями не буде тяжіти центр.

З іншого боку, необхідною умовою успіху таких перетворень має стати відповідальна влада на місцях, яка користується довірою і авторитетом у населення. Накопичити необхідні для цього органам місцевого самоврядування досвід і знання, змінити ставлення людей до питань розвитку територій, на яких вони проживають, дозволяє участь в різних програмах технічної допомоги, донорських проектах, таких як Програма розвитку ООН, успішно реалізована в Україні.

У силу обмеженого регламентом часу, наведу лише деякі приклади.

У Вінницькій області реалізується проект «Впровадження сучасної оптимальної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Тульчинського району». У проекті об'єднані ресурси районної ради та трьох територіальних громад, але передбачається, що в подальшому практика буде поширена на весь район. у проекті задіяні кошти районного бюджету, територіальних громад, Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню та міжнародних донорських організацій (швейцарсько-український проект DESPRO).

Територіальне співробітництво активно розвивається, набуваючи нових перспектив, також у Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській, Хмельницькій областях та інших регіонах країни.

В Харківській області, де я очолюю обласну раду, також з 2003 року діє єврорегіон «Слобожанщина», ми активно працюємо над розширенням та пошуком нових форм територіального співробітництва, будучи зацікавлені встановлювати міцні зв'язки не тільки з безпосередніми сусідами, але і знаходити партнерів для взаємовигідного співробітництва у всьому світі.

За останній час в області місцеві ради різних рівнів уклали 71 договір про територіальне співробітництво. 16 районів та 6 міст обласного значення беруть участь у міжнародному співробітництві та проектах міжнародної технічної допомоги.

Для координації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на пошук партнерів та залучення міжнародних технічних ресурсів, для надання методологічної допомоги і накопичення відповідної інформації при Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області був створений Центр розвитку місцевого самоврядування.

З цією метою в липні 2013 року був підписаний Договір про співробітництво між Харківською обласною радою, обласною державною адміністрацією, обласною асоціацією органів місцевого самоврядування та двома харківськими університетами. Таким чином, у розпорядженні Центру, який на регіональному рівні буде забезпечувати взаємодію з організаціями міжнародної технічної допомоги, акумулювати і систематизувати відповідну інформацію, досвід провідних вищих навчальних закладів, їх напрацювання, інтелектуальний і кадровий потенціал.

Освоюючи нові можливості Глобальної Мережі Харківська обласна рада організувала проект «Оnline події в органах місцевого самоврядування та третьому секторі». Це щотижневі з квітня 2013 року відеоконференції, в яких разом з представниками місцевих рад приймають участь експерти та активісти громадських організацій.

15 липня в ході такої відеоконференції в прямому ефірі був підписаний Меморандум між Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області та громадською організацією «ІСА - Україна» (Міннесота, США), згідно з яким, сторони здійснюють довгострокове співробітництво з метою сприяння забезпечення соціально-економічного та гуманітарного розвитку громад.

Розмаїття моделей територіального співробітництва відкриває безліч нових можливостей, які ми вважаємо своїм обов'язком використовувати заради процвітання нашого регіону і для цього готові співпрацювати з самим широким колом партнерів.

На закінчення, хочу подякувати литовській стороні за гостинність і теплий прийом, а також висловити впевненість, що сьогоднішня зустріч сприятиме успішному результату майбутнього Вільнюського саміту.
 

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я