Діяльність університету та напрямки його подальшого розвитку обговорили на засіданні Наглядової Ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Головував на засіданні очільник Наглядової ради, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Звітуючи перед Наглядовою Радою, Олександр Нанка, ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, зазначив:

«2018 рік приніс збільшення кількості студентів, але зменшилося державне замовлення. Це погано позначається на підготовці фахівців технічних спеціальностей. Минулоріч університет отримав близько 87 млн грн державного фінансування, при цьому 75 відсотків коштів було спрямовано на зарплатню, ще 17 - на стипендію. Відтак, на розвиток залишається зовсім небагато».

За його словами, студенти і викладачі вишу постійно проходять стажування за кордоном. Єдиний стримуючий фактор при цьому - мовний бар'єр.

«Зараз у нас навчається близько ста іноземних студентів. Маємо амбітну мету збільшити їхнє число до двохсот, це дозволить поновити роботу факультету підготовки іноземних студентів. Університет має також плани з відкриття нових спеціальностей, але акцент буде на технічних», - сказав Олександр Нанка.

Одним із пріоритетних завдань є кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в університеті. Серед науково-педагогічних працівників 77% мають наукові ступені.

Навчальна робота ведеться в університеті за денною та заочною формами на яких навчається 4820, з них – 113 іноземних.

За минулий рік в університеті, зокрема, розроблено нові та переглянуті існуючі робочі навчальні програми з урахуванням необхідності активізації та підвищення ефективності самостійної роботи студентів, поліпшенні методів викладання і контролю знань студентів та відповідності новим вимогам.

Окрім того, покращився рівень забезпеченості навчальних дисциплін мультимедійними програмами; впроваджуються в навчальний процес елементи дистанційного навчання; на основі сучасних інформаційних технологій поширюється комп’ютеризація усіх видів навчальної роботи.

Сьогодні в університеті працюють 6 інститутів і факультетів, де навчають за 24 спеціальностями, 32 кафедри, 3 відокремлені підрозділи, 28 служб, відділів та центрів.

Резюмуючи засідання, Сергій Чернов зазначив, що в роботі університету «є зрушення, позитивна динаміка і в освітянській, і в науковій роботі, у зміцненні матеріально-технічної бази. Тут зібрана професійна команда, у якій поєднані досвідчені працівники та креативна молодь. Слідкуємо, як університет у нелегких умовах для вищої школи міцно тримає свою позицію».

IMG_3271
IMG_3183
IMG_3192
IMG_3195
IMG_3212
IMG_3221
IMG_3231
IMG_3226
IMG_3236
IMG_3238
IMG_3245
IMG_3247
IMG_3329
IMG_3293
IMG_3232
IMG_3256
IMG_3262
IMG_3278
IMG_3272
IMG_3277
IMG_3290
IMG_3317

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Безпека та довіра
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я