Випускники-бакалаври Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, які навчалися на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування, за освітньою програмою «Менеджмент організацій міського господарства» та проходили практику в Харківській обласній раді успішно захистили свої дипломні роботи.

Екзаменаційна комісія уважно ознайомилися з дипломним роботами здобувачів звання бакалавр. Теми представлених дипломних проектів були актуальні та досить різноманітні, всі вони мали дослідницький характер і базувалися на реальних даних. Зокрема, студенти продемонстрували здатність вирішувати практичні проблеми та складні управлінські завдання в умовах реформування системи місцевого самоврядування, розвитку організацій міського господарства. Після обговорення змісту дипломів та процесу захисту комісія в цілому визначила роботи успішними.

Так, під час написання роботи «Адміністративне управління інвестиційними проектами» було розроблено методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону; запропоновано рекомендації для структурного підрозділу Харківської обласної ради, який займається організацією та проведенням конкурсу «Разом в майбутнє».

За словами Голови постійної комісії Харківської обласної ради з питань бюджету Людмили Немикіної, використання запропонованих рекомендацій сприятиме активізації громадянських ініціатив щодо розвитку територіальних громад на основі оцінювання інвестиційної привабливості регіону за станом і потенціалом економічної, соціальної, екологічної та інфраструктурної сфер області.

В ході захисту дипломної роботи «Управління стратегічним брендінгом регіону» студент запропонував рекомендації зі створення комплексного бренду регіону, який складається з трьох основних елементів, що відповідають узагальненій категоризації типів територіального брендингу: туристичний, соціальний та інвестиційний бренд. Впровадження багатошарового бренду надасть змогу розвивати кожну з категорій незалежно одна від одної, водночас отримуючи вигоди та підсилюючи, за рахунок синергетичного ефекту, бренд Харківської області.

На завершення Людмила Немикіна привітала студентів із успішним захистом звання бакалавр, наголосивши, що це був яскравий приклад співпраці Харківської обласної ради з провідним вишем України, що готує фахівців, які мають професійні компетентності для роботи в органах публічної влади, організаціях міського господарства.

«Така співпраця дає можливість працедавцям знайти кваліфікованих фахівців, які спроможні ефективно працювати, а випускникам – отримати перше робоче місце відповідно до їх фаху, здобути практичні навички професійної діяльності вже під час проходження виробничих і переддипломних практик», – підкреслила вона.

IMG_6852
IMG_6862
IMG_6855
IMG_6880
IMG_6872
IMG_6851
IMG_6856
IMG_6842
IMG_6866
IMG_6854
IMG_6868
IMG_6846
IMG_6884

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я