Учасники Всеукраїнської щорічної наради-семінару для представників органів місцевого самоврядування, що відбулася 25 вересня в Затоці Одеської області, схвалили Резолюцію, де визначили засади, необхідні для функціонування місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії, а також запропонували комплекс  заходів для проведення чергових місцевих виборів на новій правовій та територіальній основі.

Представляючи до уваги учасників семінару-наради проект Резолюції, президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов зазначив, що в результатом реформи децентралізації в Україні має бути нова трирівнева модель місцевого самоврядування, яка відповідатиме принципам Європейської хартії місцевого  самоврядування.

«В результаті впровадження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, засади якої відповідають Європейської хартії місцевого самоврядування, маємо отримати якісно нову модель. Кожний рівень такої моделі має бути спроможним, зі своїми повноваженнями та ресурсами для їх виконання. А саме: базовий рівень – громада, субрегіональний – районна рада та виконавчий комітет, регіональний – обласна рада та виконавчий комітет. Безумовно, держава має контролювати їх діяльність з точки зору законності прийняття рішень. Для чого вводиться інститут префекта. Але формування такої моделі вимагає внесення  змін до Конституції.

Маємо мессиджі з боку держави стосовно прискорення реформи місцевого самоврядування та процесу децентралізації влади. Встановлені конкретні строки – до 1 жовтня або до 1 січня – підготовки відповідних нормативно-правових актів. Як представники органів місцевого самоврядування ми не можемо бути осторонь. Українська асоціація районних та обласних рад буде уважно стежити та висловлювати власну точку зору стосовно ходу реформи, щоб нормативні документи були якісні та мали позитивний вплив на розвиток територій», – наголосив Сергій Чернов.

У Резолюції вирішено звернутися до Президента та Уряду внести змін до Конституції України в частині децентралізації, необхідних для впровадження нових засад функціонування місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії. Йдеться про розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також самоврядування та виконавчої влади; закріпити  формат адміністративно-територіального устрою громада-район-область. Вилучити з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та запровадити інститут префекта; утворити виконавчі органи при районних та обласних радах. Забезпечити належні ресурси для функціонування самоврядування.

Крім того, в Резолюції зазначено, що «чергові місцеві вибори мають відбутися на реформованій правовій та територіальній основі у 2020 року, для цього має бути здійснений відповідний комплекс заходів». Мається на увазі: внести зміни до Основного закону в частині децентралізації владних повноважень та схвалити закон про адміністративно-територіальний устрій. Крім того, вказано на необхідність змін до виборчого законодавства, Бюджетного та Податкового кодексів. А також, впровадження державного нагляду за діяльністю місцевого самоврядування.

«Внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування – «замковий камінь» подальшого реформування. Потрібно зафіксувати пройдений етап реформ, зробити зміни незворотними, забезпечити повноцінне самоврядування на рівні регіональному та субрегіональному, передбачивши право обласних та районних рад формувати власні виконавчі органи», – зазначив Сергій Чернов.

IMG_5894
IMG_5967
IMG_5908
IMG_5959
IMG_5913
IMG_5929
IMG_6000
IMG_5895
IMG_5969
IMG_6045
IMG_5987
IMG_5901
IMG_5995
IMG_6005
IMG_6016
IMG_6053
IMG_6082
IMG_5897
IMG_5921
IMG_5939
IMG_5945
IMG_5940
IMG_5981
IMG_6095
IMG_5986
IMG_6090
IMG_6138
IMG_5968
IMG_6195
IMG_6129
IMG_5915
IMG_5933
IMG_5976
IMG_6099
IMG_6104
IMG_6136
IMG_6021
IMG_6169
IMG_6185
IMG_6209
IMG_6242
IMG_6289
IMG_6292
IMG_6293
IMG_6294
IMG_6223
IMG_6295
IMG_6298
IMG_6105
IMG_6300
IMG_6088
IMG_6303
IMG_6307
IMG_6296
IMG_6313
IMG_6319
IMG_6323
IMG_6233
IMG_6327
IMG_6333

Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Ефективна первинна медицина в громаді
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я