Зразок проекту розпорядження міського, селищного, сільського голови щодо ініціювання добровільного об'єднання.

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від « ___» _____________201_ року №________


Про ініціювання добровільного об’єднання

територіальних громад сіл, селищ, містВідповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________ .

2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження (зазначається відповідальний виконавець або орган).

3. Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)

Зразок листа про ініціювання добровільного об’єднання членами територіальної громади в порядку місцевої ініціативи


__________________міському

(селищному, сільському) голові
Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення зборів членів ________________територіальної громади від "___" __________ 201_ р. (протокол додається) ініціюємо добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________.

«___»________________201_ року ПІБ та особисті підписи членів

територіальної громади

Зразок листа щодо ініціювання добровільного об’єднання органами самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади)__________________міському

(селищному, сільському) голові


Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст


Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення зібрання членів

органу(-ів) самоорганізації населення від «___» __________ 201_ р. (протокол додається) ініціюємо добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________.«___» _________________201__року ПІБ, підписи голови (голів)

органу (органів) самоорганізації населення

Зразок листа про ініціювання добровільного об’єднання не менш як третиною депутатів від загального складу міської, селищної, сільської ради

__________________міському

(селищному, сільському) головіПро ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст
Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ініціюємо добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________.
«___»________________201_ року ПІБ та підписи депутатів ради


Зразок проекту розпорядження міського, селищного, сільського голови щодо вивчення пропозиції стосовно ініціювання добровільного об'єднання.

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від « ___» _____________201_ року №________


Про вивчення пропозиції щодо

ініціювання добровільного

об’єднання територіальних громад

та її громадське обговорення


Відповідно до частин 2, 3 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення депутатів міської (селищної, сільської) ради (членів територіальної громади, органів самоорганізації населення):

1. Провести вивчення пропозиції депутатів міської (селищної, сільської) ради (членів територіальної громади, органів самоорганізації населення) щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та подати відповідну інформацію (зазначається відповідальний виконавець або орган).

2. Провести громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня її надходження (зазначається відповідальний виконавець або орган).

3. Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________ та делегування представника (-ів) до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський (селищний, сільський) голова (ПІБ)

Зразок проекту рішення міської (селищної, сільської) ради про затвердження порядку проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_____сесія _____скликання


від «___» ___________201_ року №____


Про затвердження Порядку проведення

громадського обговорення з питань

добровільного об'єднання та приєднання

територіальних громадВідповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» _________________ міська (селищна, сільська) рада

В И Р І Ш И Л А :


Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об'єднання та приєднання територіальних громад (додається).


Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ______________ міської (селищної, сільської) ради

від «___» __________201_ року № ___

(_____сесія ___ скликання)ПОРЯДОК

проведення громадського обговорення з

питань добровільного об'єднання та

приєднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад відповідно до Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи.

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, загальні збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет- конференція, електронна консультація) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

4. Громадське обговорення передбачає:

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

- час та дату проведення громадського обговорення;

- місце проведення громадського обговорення;

- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників).

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

- оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в мережі Інтернет);

- розсилання письмових запрошень;

- усне повідомлення про проведення громадських обговорень під час масових заходів: після богослужінь, концертів тощо;

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором із урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей із громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.Зразок проекту рішення міської (селищної, сільської) ради про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_____сесія _____скликання


від «___» ___________201_ року №____


Про надання згоди на добровільне

об’єднання територіальних громад та

делегування представника

до спільної робочої групиВідповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу міського (селищного, сільського) голови (депутатів, членів територіальної громади, органу самоорганізації населення) щодо об’єднання територіальних громад, та враховуючи результати громадського обговорення цієї ініціативи, _______ міська (селищна, сільська) рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

2. Міському (селищному, сільському) голові звернутися до ____________, ______________, ___________ суміжних рад із пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

3. Делегувати до складу спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад: __________________; __________________; __________________.Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)

Зразок проекту листа міського (селищного, сільського) голови із пропозицією щодо добровільного об'єднання територіальних громад

Проект


_____________________міському (селищному, сільському) голові ____________________________
Просимо розглянути відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» пропозицію щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________.


Додатки:


1. Розпорядження міського (селищного, сільського) голови (звернення депутатів, членів громади, органу самоорганізації населення) з ініціативою щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст на ___ арк. у 1 прим.;

2. Рішення __________ міської (селищної, сільської) ради від «____» ________ 201_ року №______ «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад» на ___ арк. у 1 прим.Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)


Зразок проекту розпорядження міського (селищного, сільського) голови про вивчення пропозиції суміжної територіальної громади щодо об'єднання

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від « ___» _____________201_ року №________


Про вивчення пропозиції щодо

добровільного об’єднання

територіальних громад та її

громадське обговорення
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення ________ міського (селищного, сільського) голови:

1. Виконавчому комітету вивчити звернення (пропозицію) ______________ міського (селищного, сільського) голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад та подати відповідні пропозиції.

2. Провести громадське обговорення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів із дня її надходження.

3. Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)

Зразок проекту рішення міської (селищної, сільської) ради про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад, запропоноване суміжною територіальною громадою

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_____сесія _____скликання


від «___» ___________201_ року №____


Про надання згоди на добровільне

об’єднання територіальних громад

та делегування представника

до спільної робочої групи
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши пропозицію ____________ міського (селищного, сільського) голови щодо об’єднання, враховуючи результати громадського обговорення цієї пропозиції, _______ міська (селищна, сільська) рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

2. Делегувати до складу спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад: міського (селищного, сільського) голову; __________________; __________________.


Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)


Зразок проекту розпорядження міського (селищного, сільського) голови про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від « ___» _____________2017 року №________


Про утворення спільної робочої групи

з підготовки проектів рішень щодо

добровільного об’єднання

територіальних громад
Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішень _______, ________, ________ рад про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад:

1. Утворити спільну робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у складі: ________________, _________ сільський голова; ________________, секретар ________ сільської ради; ________________; ________________.

2. Спільній робочій групі забезпечити підготовку проектів рішень щодо об'єднання територіальних громад згідно з вимогами Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)
Зразок проекту листа міського (селищного, сільського) голови щодо інформування Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, обласної ради, обласної державної адміністрації про створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад


(На фірмовому бланку ради)Голові Харківської обласної ради Чернову С.І.


Голові Харківської обласної

державної адміністрації

Світличній Ю.О.Відповідно до ч. 3 ст.6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» інформуємо про створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

Додаток:

копія розпорядження про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад від _______201_ р. № ___.
Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)


Зразок проекту рішення міської (селищної, сільської) ради про об'єднання, який готується спільною робочою групою

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_____сесія _____скликання


від «___» ___________201_ року №____

Про добровільне об’єднання

територіальних громад


Відповідно до статей 2, 4, 6, 7, 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» ______________міська (селищна, сільська) рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

2. Установити, що повноваження міської (селищної, сільської) ради, міського (селищного, сільського) голови завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, міським (селищним, сільським) головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

3. Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, є ____________ міська (селищна, сільська) рада, утворена внаслідок добровільного об’єднання, з дня набуття нею повноважень.

4. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад (додається).

5. Доручити __________ міському (селищному, сільському) голові _________ звернутися до обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.


Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)

Додаток

до рішення ______________ міської (селищної, сільської) ради

від «___» ____ 201_ року № ___ (_____сесія ___ скликання)


ПЛАН

організаційних заходів щодо добровільного

об'єднання територіальних громад

1. Об'єднаній територіальній громаді передбачити приміщення (будівлю) для розташування служб:

- приміщення для органу місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади з урахуванням додаткових функцій управління фінансами та комунальною власністю, містобудівною діяльністю, освітою, охороною здоров'я, культурою, спортом, туризмом, соціальним захистом тощо;

- приміщення для поліклініки (амбулаторії, ФАП), Центру первинної медико-санітарної допомоги;

- приміщення для територіального центру соціального захисту;

- приміщення для центру надання адміністративних послуг;

- окрему будівлю для органів правопорядку;

- приміщення для органів державної влади (пенсійного фонду, центру зайнятості, казначейства, реєстрації актів цивільного стану та майнових прав);

- приміщення для пожежної частини та інших, у разі необхідності.

2. Здійснити заходи щодо кадрового забезпечення всіх служб.

3. Міській (селищній, сільській) раді:

- забезпечити подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у місцеві ЗМІ, у мережу Інтернет;

- після прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних громад голові територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звернутися з поданням до обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до ЦВК для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку;

- розробити відповідно до чинного законодавства організаційну структуру та штатний розпис виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади;

- розрахувати кошторис витрат на утримання органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади;

- визначити перелік населених пунктів об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста;

- підготувати проект положення про старосту;

- опрацювати план можливих заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників відповідно до чинного трудового законодавства;

- провести інвентаризацію майна, що перебуває у комунальній власності територіальних громад, що об’єднуються.

(Зазначаються й інші організаційні заходи, необхідні для здійснення об’єднання територіальних громад, відповідно до Закону)

Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)
Зразок проекту розпорядження міського (селищного, сільського) голови про проведення громадського обговорення проектів рішень щодо добровільного об'єднання.

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від « ___» _____________201_ року №________


Про громадське обговорення

проекту рішення щодо добровільного

об’єднання територіальних громадВідповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести громадське обговорення протягом 60 днів проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад, підготовленого спільною робочою групою.

2. Включити до порядку денного _______ наступної сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про схвалення проекту рішення міської (селищної, сільської) ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району Харківської області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)


Зразок проекту рішення міської (селищної, сільської) ради про схвалення проекту рішення міської (селищної, сільської) ради щодо добровільного об'єднання територіальних громад

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_____сесія _____скликання


від «___» ___________201_ року №____


Про схвалення проекту рішення

міської (селищної, сільської) ради

«Про добровільне об’єднання

територіальних громад»
Відповідно до частин 2, 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення міської (селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, враховуючи результати громадського обговорення цього рішення, _________ міська (селищна, сільська) рада


В И Р І Ш И Л А :

1. Схвалити проект рішення міської (селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).

2. Доручити __________ міському (селищному, сільському) голові ________ подати проект рішення міської (селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у п’ятиденний строк Харківській обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)


Зразок проекту остаточного рішення міської (селищної, сільської) ради про добровільне об'єднання територіальних громад

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_________________РАЙОН

___________________________________РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_____сесія _____скликання


від «___» ___________201_ року №____


Про добровільне об’єднання

територіальних громад


Відповідно до статей 2, 4, 6, 7, 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ураховуючи висновок Харківської обласної державної адміністрації щодо відповідності проекту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, ______________міська (селищна, сільська) рада


В И Р І Ш И Л А :


1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради в __________________ об’єднану територіальну громаду ___________ району __________ області з центром у місті (селищі, селі) _______________.

2. Установити, що повноваження міської (селищної, сільської) ради, міського (селищного, сільського) голови завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, міським (селищним, сільським) головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

3. Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, є ____________ міська (селищна, сільська) рада, утворена внаслідок добровільного об’єднання, із дня набуття нею повноважень.

4. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад (додається).

5. Доручити __________ міському (селищному, сільському) голові _________ звернутися до Харківської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Міський (селищний, сільський) голова (П І Б)